การสอบ

การสอบ Foto: iStockphoto / Kali Nine LLC

ภาพรวมเกี่ยวกับการสอบ

คุณต้องการหลักฐานรับรองที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกสำหรับความรู้ภาษาเยอรมันของคุณใช่ไหม สถาบันของเราจัดสอบภาษาเยอรมันในทุกระดับตั้งแต่ระดับ A1 จนถึงระดับ C2

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนและวิธีสมัครสอบภาษาเยอรมัน

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการสอบภาษาเยอรมัน
 

การตรวจสอบการปลอมแปลงประกาศนียบัตร ของสถาบันเกอเธ่

ประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่เป็นเอกสารทางการที่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบบฝึกหัดสำหรับผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษ

สถาบันของเรามีแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบสำหรับการสอบภาษาเยอรมันทุกระดับไว้ให้บริการสำหรับผู้พิการหรือมีความต้องการพิเศษด้วย

มาตรฐานคุณภาพ

ด้วยลูกค้ามากกว่า 230,000 คนต่อปี ประกาศนียบัตรของสถาบันเกอเธ่ได้รับการยกย่องทั่วโลกในฐานะหลักฐานการรับรองทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับ

ทดสอบภาษาเยอรมันของคุณ

ทดสอบว่าภาษาเยอรมันของคุณ “gut” แค่ไหน อยู่ในระดับต้น ค่อนข้างดีหรือดีมาก แบบทดสอบนี้จะช่วยกำหนดทิศทางการเรียนภาษาเยอรมันของคุณได้

คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไปและคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบของสถาบันเกอเธ่