Kızılay Genel Müdürlüğü

Kızılay Genel Müdürlüğü

Mimar Robert Oerley tarafından yapılan bu bina Ankara’nın önemli sağlık kuruluşlarından biriydi ve 1929 yılında Kızılay Genel Müdürlüğü olarak açılmıştır. Bu bina Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi'nin kesiştiği alanda bulunan, sonraları Hürriyet Meydanı olarak anılan büyük meydana doğru açılan parka adını vermekteydi. Havuzbaşı olarak anılan bu park, kentin en temiz ve bakımlı parklarından biriydi. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak yoğun olarak kullanıldığı pek çok kaynakta belirtilmiştir. Ankara Belediye Bandosunun Havuzbaşında verdiği akşam konserlerinin veya ilkbahar akşamları Atatürk Bulvarı’nda yürüyüş yapan Ankaralıların Havuzbaşında soluklanmalarının haber ve fotoğrafları dönemin günlük gazetelerinde sıkça yer almaktaydı. 1970'li yıllarda bir park olarak fiziksel özelliklerinin tümünü yitiren Kızılay Parkı tamamen ortadan kaldırılır. Kızılay binasının önünde yalnızca küçük bir bahçe kalır. Satış büfesi durmakla birlikte artık daire biçimli bir çiçek tarhı ve yaya yollarından arta kalan alandaki çim zeminden başka bir şey yoktur. Bu çim zeminin Ziya Gökalp Caddesi tarafında ise ülkemizde böyle bir sağlık ve yardımlaşma kurumunun oluşumuna ve kurumsallaşmasına emeği geçenlerin büstleri yer almaktadır. 1979 yılında Kızılay binası, yerine yeni bir yapı yapılmak üzere yıkılır ve kurum çalışmaları geçici olarak sürdürülmek üzere Karanfil Sokak'ta bir yapıya taşınır. Bu alan ‘Kızılay Sosyal ve Rant Tesisleri Mimari Projesi’ elde edilmesi amacıyla yarışmaya açılır.