Numune Hastanesi

Numune Hastanesi

1924 yılında açılan Numune Hastanesi, sonradan yıktırılan üç ayrı yapıda çalışmaya başlamıştı. Gereksinmelerin artmasıyla 1927 yılında elli yataklı Refik Bey (Saydam) Pavyonu, altı yıl sonra kapasitesi yüz yatak arttırılan hastanenin planları Almanya’nın Mannheim kentindeki Taeresien Krankenhaus’tan olduğu gibi alınmıştır.

Zamanında Türkiye’nin en büyük hastanesi olan yapının uzun kütlesi, doğu-batı yönünde yüksekçe bir arazi üzerine yerleştirilmiştir. Bodrum üzerinde üç kat ve bir çatı katından oluşan bloğun güneye doğru uzanan ve ana bloğa yuvarlatılarak birleşen iki uç kütlesi vardır.

Girişin ve köşe merdivenlerinin sekizgen biçimleri, pencere oranları, ışıklıklarıyla çatı biçimlenmesi, sağlam görünümü, girişin demir korkulukları ve kapı tokmaklarına varıncaya dek birçok ayrıntısıyla yapı, aynı yıllar yine Almanların tasarladıkları Merkez Hıfzıssıha Enstitüsü binalarına benzerlikler göstermektedir.

Goethe-Institut Ankara
2010