Genelkurmay Başkanlığı

Genelkurmay Başkanlığı

Devlet Mahallesi'nin ilk yapılarından olan bina, üç uzun kütlenin H biçiminde birleşmesinden oluşmuştur ve rustik taşla kaplanmış yüksek bir tabana oturmaktadır. Paralel iki uzun bloğun uçlarına yarım daire biçimli uzantılar eklenmiş, bunlardan kuzeye bakan ikisi sonradan yıktırılmıştır. Bunlar ve ana girişteki yine yarım daire biçimli, üzerinde çıkmaların olduğu ekleme, yapının görünümünü yuvarlatılmış çizgileriyle biraz olsun yumuşatmaktadır. Yarım daire uzantılar aynı yıllar hem Türkiye’de hem de Batı mimarlığında her tür yapıya uygulanabilen bir özelliktir. Mimarın Türkiye’deki yapılarında uyguladığı cumba görünümündeki yüzey çıkmaları, caddeye dik iki bloğun ön cephesinde de görülmektedir. Cephelerde eş büyüklükteki pencereler eşit aralıklarla dizilerek sıralar oluşturmuşlardır.

Simetri aksındaki merdivenli girişin yarım daire biçimli vestibülü, Ankara taşlıyla kaplanmıştır. Taşla kaplı zeminin üstündeki katlar sıvalıdır. Dıştan düz görünümlü çatı, arkada, kiremitle kaplı eğimli bir örtüyü gizlemektir.

Goethe-Institut Ankara
2010