Eski Sayıştay Binası

Eski Sayıştay Binası

  • Değişiklik Yılı: 1930
  • Yeri: Ulus, Ankara
  • Değişikliğin Tasarımcısı: Ernst A. Egli

Mimar Egli'nin modern görüntü vermesi için cephelerini değiştirdiği yapı 1925 yılında I. Ulusal Mimarlık üslûbunda, Nazım Bey tarafından tasarlanmış, müteahhitliğini Arif Hikmet Koyunoğlu yapmıştır. Bugünkü yapı kübik biçimlenmesiyle iki yanındaki I. ve II. Meclis binaları ve karşısındaki Ankara Palas'la büyük üslûp ayrılığı gösterir.

Eğimli yol üzerine yerleşen yapı; pencereleri oldukça yüksekte olan bodrum, zemin, birinci kat ve çatı katından oluşmuştur. Böylece ilk binanın yüksekliğine uyulmuştur. İki yatay ve iki dikey kütlenin içte aydınlık için bir mekân bırakacak şekilde birleşmesinden meydana gelen yapının plan düzeninde, farklı büyüklükteki mekânlar U biçimi yapan geniş koridorların etrafına dizilmişlerdir. Mekânların bir kısmı ve merdivenler ortadaki aydınlığa bakmaktadır. İçerde girişin karşısındaki Bursa kemerli açıklık, yapının geçmişinin bir kalıntısıdır. Simetrik olan önceki binanın giriş cephesinde orta bölüm üç aks halinde yükseltilerek dışarı taşırılmıştı. Egli'nin tasarımında ise yine simetrik olan ön cephede girişin bulunduğu orta kısım ve köşelerdeki üçer akslık bölümler çıkmalarıyla cepheye hareket, girintileriyle de derinlik ve gölge-ışık efektleri getirmişlerdir. Zeminin üstüne taşan ve yüzeylerinde derin yatay yivlerin açıldığı bu çıkmaların birleştirilmesiyle arada kalan odalara balkonlar sağlanmıştır. Simetri aksında olan giriş, üst kata balkon yapan bir başka çıkmanın içindedir. Çıkmalar kuzey cephesinde köşelerde yinelenmiştir. Batı cephesinde ise zemin katta çatı kornişine kadar yükselen ikişer pencereli üç çıkma vardır. Bunları zemin kat yüksekliğince sonradan eklenen ayaklar taşımaktadır. Bu kez yatay yivler geride kalan birinci kat duvarlarını sarmaktadır. Bu cephe düzeni, bitişiğindeki II. Meclis binasının batı cephesindeki üç taşkın akslı biçimlenmeye uymaktadır. Doğu cephesi düzdür. Kütleler iki sıra ince kornişle bitirilmiş, yükseltilen duvarların arkasında kalan eğimli çatılarla örtülmüşlerdir. Yapıdaki değişiklikler 250.000 TL'ye mal olmuştur.

Goethe-Institut Ankara
2010