Türkkuşu Okulu

Türkkuşu Okulu

İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve Ankara Kız Lisesi'nde olduğu gibi Türkkuşu'nun yönetim binası ile uçuş okulu da doğrudan birbirlerine komşu olacak şekilde, bu sefer neredeyse çakışan paralel bir konumda düzenlenmiştir. Aslında, yapımı gerçekleştirilen her iki binayı birleştiren ve yönetim binası ile okul arasındaki ara bölgeyi güneye doğru tamamlayan ve bir öğrenci yurdunu barındıracak olan üçüncü bir bina öngörülmüştü. Ancak bu yapı bölümü gerçekleştirilmemiştir. Egli tarafından planlanan öğrenci yurdunun yerine, daha sonraları benzer bir yapı inşa edilmiştir. Sonradan yapılan ek binasıyla birlikte okul binası günümüzde artık Türkkuşu'na ait olmayıp, ordunun misafirhanesi olarak kullanıldığından, bu binalar gezilememektedir.

Uçuş okulunun kat planı, yönetim binasının kat planına kıyasla daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Temel olarak iki kollu tasarlanmış olmasına rağmen, bu bölümlendirmenin üzerine binanın yamaç tarafındaki cephesinde buna uygun bir hacimsel kademelendirmeyle kendisini gösteren, boylamasına çapraz konumda beş bölgeli bir bölümlendirme bindirilmiştir. Bina, bir bodrum katından ve onun üzerinde yer alan iki kattan oluşmaktadır. Binanın konumu nedeniyle yamaca paralel olarak vadi tarafında tamamen açıkta duran bodrum katı, ortada çok amaçlı büyük bir mekânı, sol tarafta çeşitli depo ve makine dairelerini ve sağ tarafta okulun yemek salonu ile mutfağını barındırmaktadır. Bunun üzerinde yer alan katta, eğitim mekânları bulunmaktadır. En üst kat, yine idareye ait mekânlar ile kütüphane ve diğer derslikleri içermektedir.

Ana giriş, binanın kuzey tarafındaki dar kısmında bulunmaktadır. Geniş bir merdivenden çıkılarak, dört tane ince, süslemesiz sütundan ve düz bir çatı döşemesinden oluşan, iki katlı, sütunlu açık bir hole girilmektedir. Giriş holünün ve onun arkasında yer alan fuaye mekanlarının seviyesi, yarı yarıya alt kat ile zemin kat arasında yer almaktadır. Böylece, fuaye ve fuayeye ait mekanlar, bir tür „ara kat“ oluşturmaktadır. Girişten itibaren, kısa bir merdivenle dersliklerin de yer aldığı binanın asıl katına ulaşılmaktadır.

Uçuş okulunun düz çatısı, ortasında yer alan üçte birlik kısmı üzerinde dolaşılabilir teras olacak şekilde yapılandırılmıştır. Binanın arka yüzüne düzenlenmiş olan her iki merdivenlik, tıpkı vadi tarafındaki boylamasına cepheyi vurgulayan yarım daire cikma gibi, çatı terasına kadar yukarıya doğru çekilmiştir. Bunların her ikisinin de uç kısımları cikmaya benzer şekilde yuvarlatılmış dar bir çatı kaplamasıyla tamamlanmıştır.

Oya Atalay Franck

Goethe-Institut Ankara
2010