Mutabakat Zaptı

  • Memorandum of Understanding © Milli Eğitim Bakanlığı
  • Memorandum of Understanding © Milli Eğitim Bakanlığı
  • Memorandum of Understanding © Milli Eğitim Bakanlığı
  • Memorandum of Understanding © Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığıyla Mutabakat Zaptı imzalandı

20 Haziran 2019 tarihi dünyanın her yerinde olduğu gibi Ankara’da da takvime göre baharın son günü. Fakat Goethe-Institut Ankara’nın Almanca eğitim işbirliğinde tematik olarak yaz başladı, zira Türkiye Milli Eğitim Bakanlığıyla 8 aydır süren görüşmelerin ürünü, bir “Mutabakat Zaptı”nın törenle imzalanmasıyla hasat edildi.

Reformcu kişiliğiyle öne çıkan Ziya Selçuk, geçen yaz Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenmişti ve 2018 sonbaharında “Vizyon 2023“ belgesiyle reform paketini özetledi. 2023 yılı Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümüdür ve devlet okullarının o zamana kadar kapsamlı bir reforma tabi tutulması planlanmaktadır. Yabancı dil dersi için de reform hedefleri belirlenmiştir. Buna göre Türk öğrenciler, global köy haline gelen dünyada konuşabilir olmalı, daha az ezber yapılmalı, daha az gramer öğrenilmeli ve bunların yerine konuşma becerisi merkezde olmalıdır. Bilhassa yeni medya, Almanca dersinde ve öğretmenlerin meslek içi eğitimlerinde merkezi bir role sahip olmalıdır.
 
Goethe-Institut’un reformların uygulanmasında Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına destek olması rica edildi. Türk tarafı, somut olarak Goethe-Institut’un bütün ülkedeki devlet okullarındaki 5000 Almanca öğretmeni için müstakbel meslek içi eğitimcileri eğitmesini beklemektedir. Bu arada gelecekteki meslek için öğretmen eğitimi, sadece şahsen katılımlı seminerler şeklinde olmayacak, aynı zamanda yeni medya ve özellikle çevrimiçi seminerler yoğun bir şekilde kullanılacaktır ki bu, ideal bir durumdur. Çünkü Goethe-Institut, Almanca Öğretmeyi Öğrenmek isimli meslek içi eğitim serisiyle bu ihtiyaca yönelik ideal bir araca sahiptir.
 
Almanca, İngilizceden sonra Türk okul sistemindeki en önemli dildir. Her ne kadar son yıllarda politik sebeplerden dolayı devlet okullarında Arapça dersi daha çok teşvik edilmiş olsa da Almanca, hala ülkedeki en önemli 2. yabancı dildir. Bunun sebebi, Türk-Alman ilişkilerinin bu derece yoğun olması olgusudur. Türkiye’de hiçbir öğrenci yoktur ki Almanya’da bir amcası, bir teyzesi veya bir kuzeni olmasın….
 
Eğitim işbirliği alanındaki Mutabakat Zaptının imzalanmasından sonra, 6 aydır görüşülen PASCH hakkında da ilgili anlaşmasının başarılı bir şekilde imzalanabilmesini ümit etmekteyiz.