Kalite standartları

Spracharbeit Berlin Lateinamerika Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

Kalite: Ciddiye aldığımız bir unsur

Yabancı dil sınavların teknik talepleri yüksek olmakla beraber Goethe Institut ismi, kalite yönetimi ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bu taleplerin geçekleşmesini sağlar.

Sınav soruları sınav ve öğretim deneyime sahip uzmanlarca geliştirilir. Sınavın nihai şekli Münih merkez de belirlenir. Sınavlar uygulanmaya başlanmadan önce asıl sınav koşullarında denenir ve sonuçlar nitel nicel olarak değerlendirilir. Sınav görevlilileri merkezi ve merkezi olmayan seminerlerde eğitilir ve geliştirilir.

Kaliteyi nasıl tanırsısınız?

Adalet

Sınavlar cinsiyet, etnik köken yada diğer olası sınırlamalara bakılmaksızın mümkün olduğunca adil olmalıdır.

Geçerlilik

Dil sınavında ancak dil becerileri belirleyici olmalıdır. Dikkat toplama, zeka veya genel kültür gibi etkenler ölçülmemelidir.

Güvenilirlik

Sınav ve değerlendirmelerde iki sınav görevlisinin katılımıyla yüksek güvenirliği sağlıyoruz.

Uygulanabilirlik

Sınav süreleri, modern teknoloji kullanımı, genel koşulları sağlayabilmek adına uyguladığımız sınavların optimizasyonu üzerinde sürekli çalışımaktayız.

Üniter kalite kriterleri:

(ALTE) Avrupa Dil testleri Birliği kurucu üyesi olarak kalite standartlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında kararlıyız.
 
ALTE aşağıdaki hedefleri belirledi:
  • Avrupa Dil sertifikaların uluslararası tanınmasını ve düzeylerin uyumunu teşvik etmek
  • Ortak projelerde işbirliği ve karşılıklı deneyim ve bilgi alışverişi
2003 de ALTE bir NGO (bağımsız) toplum örgütü olarak Avrupa Konseyi dahil olmuş ve performans ölçüm ve belgelendirme gibi konularda sürekli olarak önerilerde bulunuyor. 2006 dan beri ALTE ayrıca, Birleşmiş Milletler özel danışmanlık statüsüne sahiptir.