Diğer bilgiler

Geri TestDaF

Adım adım: Sınavın bölümleri

TestDaF standartırılan, merkezi hazırlanan ve değerlendirilen bir sınavdır. 4 bölümden oluşur. Dil bilginiz Okuma, Dinleme, Yazma ve Konuşma bölümleri olmak üzere 4 ayrı bölümde ölçülür. TestDaF sonuçları 3,4 ve 5 seviyeleriyle belgenir.
 

Okuduğunu Anlama

 • Yükseköğrenimde yer alan ders programı, etkinlik fihristi ve broşürlere vs. ilişkin kısa metinler okuyup metinleri sorularla eşleştirmeniz istenir.
 • Bilimsel veya toplum siyaseti ile ilgili yaklaşık 450-550 kelimelik bir gazete makalesi okuyup buna ilişkin çoktan seçmeli formatındaki soruları yanıtlamanız istenir.
 • Yaklaşık 450- 550 kelimelik yüksek öğretim gazetsesi veya bilim dergilerinde yer alan dilbilimsel bir metni işleyip, metinle ile ilgili ifadelerin doğru olup olmadığına veya bilginin olup olmadığına karar vermeniz beklenir.
Süre: 60 dakika

Duyduğunu Anlama

 • rneğin iki üniversite öğrencisi arasında geçen kısa bir diyaloğu dinleyip sorulara ilişkin kısa notlar almanız istenir.
 • Üniversite öğretimi veya genel kültür konularını içeren bir röportaj yada tartışmayı dinleyip aynı anda dinlemede geçen ifadelerin doğru olup olmadığına karar veriyorsunuz.
 • Bir sunum veya uzman görüşü dinleyip, bununla ilgili sorulara kısa yanıtlar vermeniz beklenir.
Süre: yaklaşık 40 dakika

Yazılı ifade

 • İstaktiki bilgilere dayanan ve esas sorularla ilgili bir konu hakkında kapsamlı ve biçimlendirilmiş bir metin yazmanız istenir.
 • SBu konuya ilişkin görüş bildirip gerekçelendirmeniz beklenir.
Süre: 60 dakika

Sözlü ifade

 • kendinizi Alman yüksek öğretiminde farklı iletişim durumlarında nasıl ifade edeceğinizi ilişkin yedi durumu ele almanız istenir.
 • bilgi edinip, bir grafiği betimleyip özetlemeniz beklenir. Düşüncenizi ifade edip gerekçelendirip, görüş bildirip, tavsiyede bulunarak farklı alternatifleri ölçüp hipotez oluşturmanız istenir.
Süre: yaklaşık 35 dakika

Koşullar

TestDaF sınavı Alman Üniversitelerinin öğretim programlarına kabul edilip edilmeyeceğinizi belirleyen bir dil sınavıdır. Bu sınav üniversite öğrencilerine ve üniversite okumak isteyenlere yöneliktir, fakat aynı zamanda bilimsel projeler ve akademik meslekler için Almanca bilginizi tasdikleyen uluslar arası geçerliliğe sahip bir belgedir.
 • en az B2 düzeyinde dil bilgisi
 • 45 dakikadan 700 ile 1000 saat arası ders, ön bilgi ve öğrenme koşullarına bağlı öngörülür, (belge gerekmemektedir)

Değerlendirme

Okuduğunu ve Duyduğunu anlam bölümlerinde her doğru yanıt için, örneğin çoktan seçmeli veya doğru – yanlış seçeneklerinden, bir puan alırsınız. Seviye belirmede doğru çözülen soruların sayısı belirleyicidir. Yazılı ifade ve Konuşma bölümleri eğitimli ve deneyimli sınav görevlileri tarafından yapılır. Değerlendirme ve seviye belirleme bir kriter şemasına dayanarak yapılır. Ayrıntılı bilgiye buradan www.testdaf.de ulaşabilirsiniz. Sınavı istediğiniz sıklıkta tekrarlayabilirsiniz.

TestDaF sınavı için hemen başvurun!

Yeterli derecede Almanca biliyorsanız, TestDaF sınavı için başvurun. Fakat sınava başvurmadan önce TestDaF için hazırlanmanızı öneririz. Bunun en iyi yolu, Goethe-Institut'un veya diğer test merkezlerinin hazırlık kurslarına ya da Goethe-Institut'un online hazırlık kurslarına katılmaktır. Kurslarda sınav formatını ve nasıl uygulandığını öğrenirsiniz.

Dünya genelinde TestDaF sınavına yılda altı kez, belirli sınav tarihlerinde girebilirsiniz. Lütfen www.testdaf.de adresinden başvuruda bulunun. Çin Halk Cumhuriyeti için özel sınav tarihleri vardır; başvuru işlemi National Education Examination Authority nezdinde yapılır.

Engelli sınav katılımcıları, sınava girecekleri test merkezini önceden bilgilendirdikleri ve güncel bir sağlık raporu sundukları takdirde, sınav uygulaması katılımcının durumuna uygun hale getirilecektir.