Ինֆորմատիկա

ԱՊԱԳԱՅԻ ՖԱԲՐԻԿԱՆ․ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 4.0

«Արդյունաբերություն 4.0» տեսլականը «խելացի» գործարանի կոնցեպտ է։ Մեքենաները, մշակվող դետալներն ու տրանսպորտային միջոցները տվիչների, փոքրիկ համակարգիչների և հաղորդակների միջոցով միավորված են մեկ ցանցում և միացված են ինտերնետին։ Արդյունքում դրանք կարող են անընդհատ տեղեկատվությամբ փոխանակվել։ Արտադրությունն ու նյութատեխնիկական ապահովումը օպտիմալացվում են, իսկ արտադրանքները համապատասխանեցվում են ցանկություններին։