მომავლის ფაბრიკა - ინდუსტრია 4.0

ინდუსტრია 4.0.-ის ხედვა ჭკვიანი ფაბრიკაა: მანქანა-დანადგარები, ნაწარმი და სატრანსპორტო საშუალებები ერთმანეთთან და ინტერნეტთან ერთ ქსელშია ჩაბმული სენსორების, ამძრავი ელემენტების და ციცქნა გამომთვლელების მეშვეობით, რაც ინფორმაციის მუდმივად გაცვლის შესაძლებლობას იძლევა. წარმოება და ლოგისტიკა უფრო ოპტიმალური ხდება, პროდუქტი ინდივიდუალურად კლიენტის სურვილებზეა მორგებული.