ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚH

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0

Το όραμα της βιομηχανίας 4.0 είναι το έξυπνο εργοστάσιο: μηχανήματα, υλικά και μέσα μεταφοράς είναι δικτυωμένα με τη βοήθεια αισθητήρων, ενεργοποιητών και μικροσκοπικών υπολογιστών τόσο μεταξύ τους όσο και με το διαδίκτυο. Έτσι μπορούν να ανταλλάσσουν διαρκώς πληροφορίες. Οι τομείς της παραγωγή και των μεταφορών βελτιστοποιούνται, ενώ τα προϊόντα προσαρμόζονται στις ατομικές απαιτήσεις του πελάτη.