เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงงานแห่งอนาคต – Industry 4.0

วิสัยทัศน์ Industry 4.0 คือการมีโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งเครื่องจักร เครื่องมือและยานพาหนะเชื่อมต่อกันด้วยเซนเซอร์ หัวฉีด คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วและอินเตอร์เนต ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา ทำให้การผลิต การขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย