Интеграциски курсеви

Ако сакате да живеете во Германија, треба да го научите германскиот јазик. Ова е важно ако барате работа, ако треба да пополните формулари за апликација, ако сакате да ги поддржувате своите деца во училиште или ако сакате да запознаете нови луѓе. Понатаму, постојат одредени работи што треба да ги знаете за Германија, на пример, нејзината историја, култура и правниот систем.

Интеграцискиот курс се дели на општ, односно јазичен, и ориентациски. Јазичниот курс опфаќа вкупно 600 часа, а ориентацискиот 100 часа.

Јазичниот курс опфаќа важни аспекти од секојдневниот живот, како што се работа и кариера, воспитување деца, потрошувачка, слободно време и социјална интеракција, здравје и хигиена, употреба на медиуми и домување.

Последната фаза од курсот, јазичниот дел, се состои од „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (DTZ).
Со курсот за ориентација се опфатени теми како германскиот правен систем, историја и култура, права и обврски во Германија, форми на живот во заедницата, како и теми посветени на вредности застапени во германското општество, како што се слободата на вероисповед, толеранција и родова еднаквост.
На крај, се полага тестот „Leben in Deutschland“.

Врската: https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/Zugewanderte
Teilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html


Една лекција обично чини 2,2 евра, при што општ курс за интеграција со 700 наставни часа чини 1.540 евра. Под одредени услови кандидатот може да биде ослободен од некои трошоци.
Секако, тука се и курсевите на Гете-институт и Гете-центрите во регионов, така што можете да го започнете изучувањето на јазикот уште додека сте во Вашата татковина.

Врските:
https://www.bamf.de/SharedDocs/FAQ/DE/Integrationskurse/006-was-kostet-ein-integrationskurs.html?nn=282388

https://www.goethe.de/ins/mk/mk/spr/kur/gia/all.html
https://goethe-ks.org/
https://www.goethe.al/sq/
https://www.goethe.de/de/spr/kup/kur.html