خبرنامه

خبرنامه‌ی شما را مرتباً از تازه‌های پروژه‌ی ،Goethe-Institute im Exil، هنرمندان و هنرهای در تبعید به زبان آلمانی و انگلیسی باخبر می‌کند.


زبان: آلمانی، انگلیسی.
فرکانس ارسال: ۶ الی ۱۲ بار در سال
ناشر: Goethe-Institut im Exil