درباره‌ی پروژه

Goethe-Institut в екзилі є місцем зустрічі, захисту і сценою для діячів культури, які внаслідо війни більше не можуть працювати на батьківщині. © Goethe-Institut

Goethe-Institut im Exil - Key Visual © Goethe-Institut

مکانی برای گفتگو و تبادل

در کشورهایی که گوته اینستیتوت و دیگر موسسات فرهنگی بین‌المللی، به‌سبب جنگ یا سانسور، مجبور شده‌اند دفاترشان را ببندند، بسیاری از هنرمندان و روشنفکران مکان‌های بحث‌وجدل، گفتگو و تبادل بینافرهنگی‌شان را از دست داده‌اند. گوته اینستیتوت در تبعید وعده‌گاه، مکانی امن و محیط و صحنه‌ای است برای فعالانِ فرهنگ، که به‌سبب جنگ یا سانسور، در سرزمین‌های خودشان دیگر نمی‌توانند کار کنند.

هنرمندانی که در سرزمین‌های خودشان به‌سبب شرایطی که جان‌شان را به خطر می‌اندازد، نمی‌توانند کار کنند یا با دشواری بسیار کار می‌کنند، این امکان را می‌یابند تا باز هم فضا و مخاطبانی برای کارشان پیدا کنند.
 

این نهادها پروژه‌ی «گوته اینستیتوت در تبعید» را حمایت می‌کنند.
 

ما را دنبال کنید