Redaktor
Daniel Ryba

Daniel Ryba Foto: © privat

Redaktor
Daniel Ryba

je přesvědčený, že lidé spolu mají mluvit. Rozhovory má rád v životě i v novinařině. Vyrůstal v Trnavě, studoval žurnalistiku v Bratislavě a filosofii a germanistiku v Eichstättu. Téměř celý svůj pracovní život měl co do činění s knihami. Deset roků na Slovensku vydával knihy v nakladatelství Edition Ryba, od roku 2013 pracoval v nakladatelství ve švýcarské Basileji. Domovem je mu prostor mezi Dunajem a Rýnem, zejména však slovenský a německý jihozápad. Jako redaktorovi JÁDU se mu líbí, že může přispívat k rozhovoru přes hranice zemí.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.