Redaktor
Daniel Ryba

Daniel Ryba Foto: © privat

Redaktor
Daniel Ryba

je presvedčený, že ľudia sa majú spolu rozprávať. Rozhovory má rád v živote aj v novinárčine. Vyrastal v Trnave, študoval žurnalistiku v Bratislave a filozofiu s germanistikou v Eichstätte. Takmer celý svoj pracovný život mal do činenia s knihami. Desať rokov ich vydával na Slovensku vo vlastnom vydavateľstve Edition Ryba, od roku 2013 pracoval v knižnom vydavateľstve vo švajčiarskom Bazileji. Domovom mu je priestor medzi Dunajom a Rýnom, najmä však slovenský a nemecký juhozápad. Ako redaktorovi JÁDU sa mu páči, že môže prispievať k rozhovoru cez hranice krajín. 

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.