(Ne-)tradičné rodiny Rodiny ako zo škatuľky – mimo škatuľky

Rodiny ako zo škatuľky – mimo škatuľky Foto: © Daniel Ryba

Aj keď to tak mnohí ešte stále nevnímajú – rodina už dávno znamená viac než iba mama – otec – dieťa (deti). O tom svedčia aj tri veľmi osobné rozhovory s ľuďmi, ktorých rodinný život nezodpovedá „tradičným“ predstavám slovenskej spoločnosti.

Mýtus tradičnej rodiny je na Slovensku zakorenený veľmi hlboko. Pod tradičnou rodinou sa rozumie model otec a mama, ktorí sú manželmi, vychovávajú jedno či viacero detí – model, ktorý je overený vekmi ako jediný správny.  Podľa kresťanských aktivistov je tradičná rodina niečo romantické a šťastné. Niečo, čo musíme chrániť a k čomu sa máme vracať. Podľa kulturológov však tradičná rodina vo forme, ako ju dnešný konzervatívny diskurz prezentuje, nikdy neexistovala. Tradičná rodina sa stala súčasťou politického boja.

Model nukleárnej rodiny sa stal grálom, o ktorý sa občan má nielen usilovať. Toto posvätné usporiadanie má výsadné právo na existenciu a zároveň je ho potrebné ochraňovať pred chimérami ako je „homo lobby“, predstavitelia LGBTI, liberáli, progresívci. Tieto skupiny dokonca boli stotožnené s tzv. „kultúrou smrti“.  

Na opačnom spektre slovenskej reality stoja bežné skúsenosti reálnych ľudí. Nasledujúci tri intímne rozhovory sú svedectvami o rodinách, ktoré sa vymykajú predstavám o „tradičnej“ rodine. Prirodzene, nie sú žiadnym ohrozením inštitútu rodiny, ale, naopak, robia všetko preto, aby ich rodina bola plne funkčná.

Modely odlišné od predstavy o takzvanej tradičnej rodine štát prehliada, neuznáva alebo znevýhodňuje. A nielen to. Politické snahy o ich zrovnoprávnenie na Slovensku najmä katolícka cirkev a kresťanistické zoskupenia či jednotlivci na politickej scéne označujú za priamy útok na „tradičnú“ rodinu. Rozumejte – presadzuje sa „náš“ tradičný spôsob života, „naše“ hodnoty a hodnoty našich starých mám a istoty, ktoré nám v defenzíve pred veľkým a nebezpečným svetom má poskytnúť len „bezpečný“ prístav v podobe otca, matky a detí. Na týchto večných a objektívne správnych základoch údajne stojí naša spoločnosť. Akákoľvek odchýlka je pre ňu hrozbou.

Vďaka týmto tvrdeniam sa do slovenského parlamentu dostali kovaní fašisti, násilníci popierajúci holokaust, aj ultrakonzervatívne indivíduá, ktoré nemajú inú agendu, ako snahu oberať ľudí o reprodukčné a iné práva. Vďaka tejto programovej náplni občania Slovenska poslali bývalého pašeráka heroínu a mafiána do čela slovenského parlamentu. Stačilo mu rozprávať o ohrozených tradičných hodnotách. Jeho jedenásť nemanželských detí s desiatimi ženami a povesť sexuálneho predátora sú faktormi, ktoré jeho bohabojnou voličskou základňou nezamávali.

Nasledujúce tri rozhovory však nemajú byť kultúrnopolitickou agitkou. Dokonca v nich nenájdete ani dokazovanie faktu, že tradičná rodina ako jediný správny a nemenný model je mýtus. Text si nekladie za cieľ ani brojiť proti tomuto modelu. A nebude sa snažiť vyzdvihovať pozitíva iných modelov.

Zámerom trilógie rozhovorov o netradičných rodinách je nazrieť hlbšie do spôsobov rodinného spolužitia, ktoré sa bežným a splošteným predstavám vymykajú. Nechceme hľadať senzácie. Nasledovné sondy môžu pôsobiť akokoľvek šokujúco, respondenti v nich majú jednu vec spoločnú – vzťahy a rodina sú pre nich skutočne dôležitými hodnotami.
 

Rozhovory:

Anna (37): „Mám bežnú rodinu a štyroch chlapov. Každý mi poskytuje niečo iné.“

Anna (37) Foto: © Daniel Ryba Anna, momentálne na materskej, žije v stredne veľkom meste so svojím manželom od svojich dvadsiatich troch rokov. Majú spolu dve deti, považujú sa za liberálov a kresťanov, pôsobia ako tradičná ussporiadaná rodina. Okrem toho má Anna silné libido a troch milencov. Možno sme len klasická rodina s nevernou manželkou, hovori. viac...

David (42): „Vzťah odcudzenej dvojice, ktorú spája len starostlivosť o deti v spoločnom hniezde.“

David (42) Foto: © Daniel Ryba David žije s manželkou a dvoma deťmi v predškolskom veku (6 a 5 rokov) v jednom byte. Od „bežnej“ rodiny ich odlišuje to, že už viac ako dva roky sú rozídení. Spája ich len starostlivosť o deti, opateru o ktoré si striedajú rovnakým dielom. Zvolili si systém tzv. zdieľaného hniezda, keď deti ostávajú v jednom byte a pendlujú rodičia. viac...

Peter (39): „Tvoríme verný pár. A sme vyhnanci vo vlastnej krajine.“

Peter (39) Foto: © Daniel Ryba Peter žije s priateľom už dve dekády. O svojom partnerstve hovorí, že svojím spôsobom tvoria tradičnejšiu rodinu, než je väčšina rodín na Slovensku. Napriek tomu sú ostrakizovaní. Dôvodom je, že tvoria pár rovnakého pohlavia. viac...

Mohlo by vás zajímat

Failed to retrieve recommended articles. Please try again.

Doporučení redakce

Failed to retrieve articles. Please try again.

Nejčtenější články

Failed to retrieve articles. Please try again.