Téma

Až po uši

Oči můžeme zavřít. Ale s ušima je to složitější. Můžeme si je zakrýt rukama – a přesto k nám něco pronikne: hlasy, tóny, zvuky. Příjemné i nepříjemné. Takové, které (pro nás) něco znamenají, a takové, které jsou jen zvukem sami o sobě. Takové, co vycházejí zvenčí, ale samozřejmě i takové, které vydáváme my sami. Ať už to umíme, chceme nebo musíme: natahovat uši se vyplatí.