Autor
Wolfgang Sréter

Wolfgang Sréter Foto: © privat

Autor
Wolfgang Sréter

narodený v Passau, žije dnes v Mníchove. Vyrástol v nemecko-maďarskej rodine, študoval ekonómiu a sociológiu. Popri svojej činnosti ako autor a fotograf pôsobí ako docent pre sprostredkovanie umenia na Vysokej škole užitých vied v Mníchove. Je členom Reportérov bez hraníc.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.