Autor
Michael Sodomka

Michael Sodomka Foto: © Petr Chodura

Autor
Michael Sodomka

se narodil roku 1995 v Praze. Absolvoval studium divadelní dramaturgie a rozhlasové a televizní scenáristiky na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Coby publicista a dokumentarista spolupracuje s Českým rozhlasem, v pozici autora nebo dramaturga pak s nezávislými divadelními tvůrci a filmaři. Věnuje se též psaní prózy.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.