Otto Eibl

OE

Otto Eibl

Otto Eibl vystudoval politologii na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde působí jako odborný asistent. Vyučuje kurzy s tematikou politické komunikace a politického marketingu. Zkoumá zejména politické značky, jejich obsahy a procesy, umisťování politických témat v politickém prostoru a komunikační a marketingové strategie politických stran v rámci předvolebního období i mimo ně.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.