Autorka
Sylvia Lundschien

Sylvia Lundschien Foto: © privat

Autorka
Sylvia Lundschien

Pozorovat a zapisovat - to vždy patřilo k životu Sylvie Lundschien, přesto poměrně dlouho trvalo, než se tím i začala živit. Před absolvováním Evangelické novinářské školy v Berlíně studovala evropskou etnologii, ruštinu a interkulturní komunikaci v Berlíně, Moskvě a Frankfurtu nad Odrou. Dnes je novinářkou na volné noze a zajímá se o různá témata jako věda, feminismus, mezinárodní politika a online kuriozity.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.