Autorka
Alice Zoubková

Alice Zoubková Foto: © Michaela Cásková

Autorka
Alice Zoubková

(*1993) vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Univerzitě Karlově v Praze, kde v současnosti dokončuje rovněž magisterský obor psychologie. Část svých studií strávila také na McGill University v Kanadě. Zajímá se o problematiku osob s různými typy hendikepu, věnuje se destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a prevenci rizikového chování u dětí a dospívajících. Pro JÁDU píše od roku 2013.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.