Autorka
Zuzana Lizcová

ZL

Autorka
Zuzana Lizcová

působí jako akademická pracovnice na Katedře německých a rakouských studií FSV UK a jako novinářka. V letech 2004 – 2013 pracovala v dokumentační redakci České tiskové kanceláře (ČTK), kde se specializovala na německy mluvící země a státy středovýchodní Evropy. Poté působila mimo jiné jako nezávislá publicistka, analytička Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a koordinátorka Česko-německého programu pro mladé profesionály (CGYPP).

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.