Autorka
Boba Markovič Baluchová

Boba Markovič Baluchová Foto: © Palo Markovič

Autorka
Boba Markovič Baluchová

je slovenská novinárka, univerzitná pedagogička a komunikačná manažérka Platformy rozvojových organizácií Ambrela. Pracovala pre Rozvojový program OSN, mimovládne organizácie Caritas či ADRA a viacero slovenských univerzít. Publikuje články o znižovaní chudoby a odstraňovaní nerovností v krajinách tzv. rozvojového sveta, venuje sa riešeniu nútenej migrácie, zmierňovaniu negatívnych dosahov zmeny klímy, posilňovaniu postavenia žien v spoločnosti a výsledkom komunitnej práce. Jej srdcovkou je téma medzinárodného dobrovoľníctva. Viac na webe: Media About Development.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.