Autor
Jan Škrob

Jan Škrob Foto: © Maria Schormová

Autor
Jan Škrob

je český básník, překladatel a rozhlasový moderátor. Na Radiu Wave spolumoderuje pořad o náboženství a společnosti Hergot!. Za svoji básnickou tvorbu získal různá ocenění, například Drážďanskou cenu lyriky. Jeho básně byly přeloženy i do jiných jazyků, v němčině vyšly v nakladatelství Hochroth.

There's an error when we're trying to load the data. Please refresh the page to try again.