Citlivosť jazyka Vráťme sa k utečencom

Vráťme sa k utečencom Illustrácia: © Vladimír Holina

Výraz „nelegálni migranti“ je veľmi problematický. Jeho neustále používanie vo verejnom priestore to nijako nezlepšuje. Veď tí, ktorých takto označujeme, nie sú žiadni „protiprávni ľudia“. Naša autorka Nataša Holinová sa prihovára za väčšiu citlivosť nášho jazyka.

Čo je nelegálne, je zlé: protiprávne, nezákonné, nedovolené, neoprávnené... Zakázané. Momentálne Rakúsko aj Česko strážia hranice so Slovenskom, aby bránili prieniku tzv. nelegálnych migrantov. Ako dokonca hovorí slovenský policajný prezident Štefan Hamran: neživotne „to“: „To sa hromadí na hraniciach, to riešime.“

Zhromažďujú sa teda pri hraniciach „zakázaní“ ľudia?

Nie, ale čosi nie najšťastnejšie sa za posledných sedem rokov prihodilo so slovom utečenec, ktoré sme prestali používať a v dnešných dňoch je stále reč o „nelegálnych migrantoch“. Je to tak nielen u nás, ale „illegale Migranten“ nezdobia rovnako rakúsku tlač.

Tento sémantický posun ešte viac zhoršuje ich postavenie a náš pohľad na nich. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) definuje migranta ako človeka, ktorý z akéhokoľvek dôvodu opustil svoj domov. Nie je to však právny termín, migrantom je napríklad aj človek, ktorý študuje v cudzine, dokonca len v inom meste svojej krajiny (vnútorný migrant).

Migrantmi sú aj žiadatelia o azyl

Prečo by sme sa v prípade Sýrčanov, akých som aj nedávno videla v spoločnosti policajtov sedieť na zvodidlách neďaleko Bergu, mali radšej vrátiť k termínu utečenci? Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vraví, že je nutné jasne rozlišovať medzi migrantmi a utečencami. Zamieňanie týchto pojmov a ich nejasné odlíšenie môže mať negatívne dôsledky pre utečencov, ktorí na rozdiel od ostatných migrantov sú vo svojej krajine pôvodu v bezprostrednom ohrození života a potrebujú mimoriadnu ochranu.

Človek ako taký však ilegálny byť nemôže, respektíve nesmie.

Na Slovensku ani počas takzvanej krízy v roku 2015 neprinášal termín utečenec všeobecné pochopenie, že ide hlavne o ľudí, ktorí unikajú pred podmienkami, ktoré v ich domovine vylučujú možnosť žiť. Je to tak všade, kde zúria vojny alebo šialené režimy, teda aj v Sýrii a Afganistane.

Len „protiprávni ľudia“?

Ľudia, o ktorých je reč, sú súčasťou javu zvaného neregulérna migrácia, čo znamená, že prekročili hranice bez platných dokladov, víz a podobne. A z tohto výrazu sa akosi stali „nelegálni migranti“, ktorých najväčší problém je, že výraz sa týka ilegality samotného človeka, nie jeho činu. Človek ako taký však ilegálny byť nemôže, respektíve nesmie.

Vo výsledku sa musia vysvetľovať ešte väčšie samozrejmosti ako kedykoľvek predtým. Napríklad polícia napísala na facebooku: „Doteraz nebolo zo strany nelegálnych migrantov zaznamenané žiadne protiprávne konanie. Naopak, sú vďační za každú poskytnutú pomoc a dokonca pomáhajú pri zabezpečovaní chodu stanového mestečka.“ Vyzerá to ako dokonalé protirečenie: Nič protiprávne neurobili, len sú to „protiprávni ľudia“.

Nie. Sú to utečenci a ak sa im podarí preniknúť do Nemecka, stanú sa žiadateľmi o azyl.

Mohlo by vás zaujímať

Failed to retrieve recommended articles. Please try again.

Redakcia odporúča

Failed to retrieve articles. Please try again.

Najčítanejšie

Failed to retrieve articles. Please try again.