Luyện tập tiếng Đức

Bạn muốn luyện tiếng Đức? Tại đây bạn tìm thấy phim, bài tập và các ứng dụng để luyện tiếng Đức.

Bạn xem sơri ngắn của chúng tôi về „Những đường đi đầu tiên ở Đức“ với Nevin và làm bài tập về đoạn sơri đó; bạn đọc Blog của Kimo và kể với anh ấy kinh nghiệm của bạn; bạn chơi trò „Tình yêu bằng tiếng Đức“ và tự quyết định diễn biến của câu chuyện … và nhiều điều khác nữa !
 
Bạn lưu ý là phần này của trang web chỉ bằng tiếng Đức

Các chương trình số hóa để chuẩn bị cho nước Đức

Tại đây bạn có thể luyện tiếng Đức miễn phí và thu thập thông tin về cuộc sống ở Đức.