Collage mit Fotos und Texten zum Wettbewerb "Mein Deutschland" Grafik: Vera Damrath © Goethe-Institut

Nghiên cứu  Giai đoạn chuyển đổi từ khuyến khích ngôn ngữ trước khi nhập cư sang khóa hội nhập (2011) cho thấy những người mới nhập cư, những người đã phải qua kì thi A1 ở quê nhà, (phải) đợi một thời gian khá lâu cho đến khi họ lại tiếp xúc nhiều hơn với ngôn ngữ và văn hóa Đức trong khóa hội nhập. Hơn thế nữa, nghiên cứu còn cho thấy sự khan hiếm khá lớn các tài liệu học, ôn tập và thông tin vừa phù hợp với nhóm học, với nhu cầu của họ và vừa để họ có thể tự mình tiếp tục học trong gian đoạn chuyển đổi. Chính vì sự thiếu hụt này nên những kiến thức ngôn ngữ thường phai nhạt đi nhiều cho tới khi họ tham gia khóa hội nhập. Tuy nhiên, theo lời những người nhập cư thì họ vẫn rất có động lực để học tiếp. 

Zur Studie „Der Übergang von der vorintegrativen Sprachförderung zum Integrationskurs“

Với cổng thông tin điện tử "Con đường đến Đức của tôi", nội dung chủ đạo của dự án "Hài hòa giai đoạn chuyển đổi trong việc khuyến khích ngôn ngữ trước khi nhập cư sang khóa hội nhập" (đồng tài trợ bằng vốn của Quỹ hội nhập châu Âu, EIF), viện Goethe muốn đáp ứng nhu cầu này. 

Mục đích của dự án là tối ưu hóa giai đoạn chuyển đổi giữa những cung cầu học tiếng, thông tin và tư vấn tại quê nhà trước khi nhập cư và các khuyến khích ngôn ngữ đầu tiên cũng như những biện pháp hội nhập tiếp theo của liên bang Đức. Cổng thông tin điện tử được cải thiện và củng cố để phù hợp với những kiến thức ngôn ngữ và đất nước con người mà họ đã học được trong giai đoạn trước khi nhập cư. Ngoài ra, qua việc sử dụng cổng thông tin, nhóm đối tượng đặc biệt này còn học được những kiến thức phong phú, cần thiết đối với cuộc sống ở Đức, ví dụ như cách sử dụng các phương tiện truyền thông khác nhau hoặc cách định hướng lúc ban đầu ở Đức. 

Đội ngũ giáo viên và tư vấn có thể tìm thấy trong mục "Dành cho nhà giáo dục" một đoạn phim thông tin 5 phút về cổng thông tin và gần 30 trang tài liệu PDF với các hướng dẫn sử dụng cổng thông tin trong giờ học. 

"Dành cho nhà giáo dục"

Đến đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những tác giả, những người phát triển, làm phim, thiết kế đồ họa, biên tập và các chuyên gia liên quan đã góp phần đưa cổng thông tin với dịch vụ phong phú này lên mạng! Tất cả họ đều được nêu tên trực tiếp trong những cung cấp của mục "Ôn tiếng Đức". Ngoài ra, chúng tôi còn muốn nói lời cảm ơn các tác giả và biên tập viên Stefan Münchow, Freya Conesa, Joanna Chlebnikow, Csaba Gloner, Janna Degener, Ellen Bachmann und Marion Hollerung đã soạn thảo hoặc chỉnh sửa các bài ôn tập và văn bản chủ đạo của cổng thông tin. 

Chúng tôi cũng xin cảm ơn liên minh châu Âu đã tài trợ cho dự án, không có sự hỗ trợ này thì dự án khó có thể được thực hiện.