Kỉ niệm ngày thiết lập trang mạng "Đường đến nước Đức". Mười năm hỗ trợ quá trình đến Đức.

Những gì mà Viện Goethe đại diện có thể nói là 70 năm giầu kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng những cây cầu nối văn hóa giữa nhiều quốc gia. Chúng tôi hiểu cách để xây dựng thành công những cây cầu này cũng như cách để có thể đối thoại và tiếp cận một ngôn ngữ mới. Và ở trong nước  chúng tôi hoạt động tích cực hơn mọi người nghĩ.

Mười năm trước, dự án "Đường đến nước Đức" bắt đầu được triển khai với việc hỗ trợ những người đi đoàn tụ gia đình trong quá trình di cư từ Việt Nam tới Đức.
Cho tới nay một phần của dự án “Tiền hội nhập và quản lý giai đoạn quá độ - Kiến tạo thành công quá trình di cư” là cổng thông tin trực tuyến dành cho tất cả người di cư của các nước thế giới thứ ba đến Đức vì lý do nghề nghiệp hoặc cá nhân.

Từ mười năm nay với cổng thông tin trực tuyến "Đường tới nước Đức" chúng tôi giúp cho sự khởi đầu trên nước Đức của những người mới di cư trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi cung cấp cho các bạn thông tin về sống và việc làm ở Đức bằng 30 ngôn ngữ, những chương trình học tiếng Đức miễn phí và địa chỉ các phòng tư vấn. Trên trang web “Đường đến nước Đức”các bạn sẽ tìm thấy mọi thông tin.