Mein Weg nach Deutschland© Alina Holtmann / Maridav

Mein Weg nach Deutschland

Event Calendar Welcome to Germany

Are you coming to Germany soon? The Goethe-Institut's Welcome Coaches offer free events on living, working and mobility at six Goethe-Instituts in Germany and online.

Register now

Nghe và nhìn về nước Đức

Bạn muốn tìm hiểu nước Đức theo những cách khác nhau? Bạn có thể xem video và nghe Podcast ở đây, bạn cũng sẽ tìm thấy những câu chuyện về những người đã đến Đức.

Sống ở Đức

Bạn sắp sang Đức hay bạn đang ở Đức rồi? Tại đây bạn tìm được những thông tin về cuộc sống và làm việc ở Đức và nhận được trả lời cho các câu hỏi thướng gặp nhất. Không có câu hỏi của bạn trong đó à? Nếu vậy bạn hãy viết cho chúng tôi theo tờ mẫu liên hệ.

Luyện tập tiếng Đức

Bạn muốn luyện tiếng Đức? Tại đây bạn tìm thấy phim, bài tập và các ứng dụng để luyện tiếng Đức. Bạn xem sơri ngắn của chúng tôi về „Những đường đi đầu tiên ở Đức“ với Nevin và làm bài tập về đoạn sơri đó; bạn đọc Blog của Kimo và kể với anh ấy kinh nghiệm của bạn; bạn chơi trò „Tình yêu bằng tiếng Đức“ và tự quyết định diễn biến của câu chuyện … và nhiều điều khác nữa !
 
Bạn lưu ý là phần này của trang web chỉ bằng tiếng Đức

Tìm sự giúp đỡ

Bạn muốn hỏi về cuộc sống ở Đức hay bạn cần giúp đỡ? Tại đây bạn tìm được các địa chỉ liên hệ: thông qua Internet hay trực tiếp trong thành phố của bạn.

Tìm sự giúp đỡ

Bạn muốn hỏi về cuộc sống ở Đức hay bạn cần giúp đỡ? Tại đây bạn tìm được các địa chỉ liên hệ: thông qua Internet hay trực tiếp trong thành phố của bạn.

You see the face of a young woman sitting in front of a building and looking serious. © Goethe-Institut

Nhà thông tin và cán bộ tư vấn

Bạn mới đến Đức và muốn được hỗ trợ về định hướng ban đầu? Bạn có thắc mắc và muốn được kết nối với những người khác ở địa phương? Bạn có thể luyện tập tiếng Đức, tìm hiểu về sống và làm việc ở Đức tại sáu Viện Goethe và 35 nhà thông tin. Các cán bộ tư vấn sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian đầu ở Đức.

Nhà thông tin và cán bộ tư vấn

Bạn mới đến Đức và muốn được hỗ trợ về định hướng ban đầu? Bạn có thắc mắc và muốn được kết nối với những người khác ở địa phương? Bạn có thể luyện tập tiếng Đức, tìm hiểu về sống và làm việc ở Đức tại sáu Viện Goethe và 35 nhà thông tin. Các cán bộ tư vấn sẽ hỗ trợ bạn trong thời gian đầu ở Đức.

Các thông tin khác
Graphic map of Germany with the locations of the info houses marked on it Grafik: Carolin Eitel © Goethe-Institut