Photo by Jeremy Yap on Unsplash

รางวัลภาพยนตร์เพื่อการค้นพบ
2564

มอบรางวัลให้แก่ภาพยนตร์ที่มีที่โดดเด่นในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชนทั่วไป ภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อให้เกิดความสนใจและความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มันแสดงถึงความสมดุลที่เป็นแบบอย่างระหว่างการศึกษาและความบันเทิงที่มีคุณภาพสูงสุด

รางวัลภาพยนตร์เพื่อการค้นพบ

Manufacturing Ignorance

ยาสูบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยาฆ่าแมลง... ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่เคยจะกว้างขวาง ละเอียดและแพร่หลายมากเท่านี้มาก่อน แต่ก็ดูจะมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่น่าแปลกที่จะเห็นบริษัทเอกชนวางกลยุทธ์เพื่อสร้างความสับสนในการอภิปรายสาธารณะและทำให้การตัดสินใจทางการเมืองต้องหยุดชะงัก จากข้อมูลอันล้นหลามที่มีอยู่ เราในฐานะพลเมืองจะแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากเรื่องที่แต่งขึ้นมาได้อย่างไร? ภาพยนตร์เรื่องนี้จะค่อยๆ ชำแหละกลอุบายอันชาญฉลาดที่พยายามใช้วิทยาศาสตร์มาเป็นข้ออ้าง ด้วยเอกสารสำคัญที่ถูกนำมาเปิดเผย ภาพกราฟิกแอนิเมชั่น และคำให้การจากผู้เชี่ยวชาญ หัวคะแนนและนักการเมือง การสืบสวนครั้งนี้จะทำให้เราตกลงไปในศาสตร์แห่งการตั้งคำถาม และด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ (นักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจ บุคคลสำคัญทางการเมือง หรือแม้แต่นักปราชญ์) เราจะพาไปสำรวจตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการตั้งคำถามและพยายามทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดและประเด็นที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง

  • ประเภท วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

  • ชื่อเดิม LA FABRIQUE DE L'IGNORANCE
  • ผู้กำกับ Pascal Vasselin and Franck Cuveillier
  • ผลิตโดย ARTE France, ZED
  • เวลา 1:30:00 นาที
  • ประเทศ ฝรั่งเศส
  • ปี 2020