ประเทศไทย
พันธมิตรและผู้สนับสนุน

Science Film Festival - Thailand Partner - IPST

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (IPST) เป็นหน่วยงานรัฐในประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 โดยมีหน้าที่พัฒนาแผนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชาติ รวมไปถึงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในบริบททั่วไปด้วย

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2 392 4021
โทรสาร: +66 2 381 7530
www.ipst.ac.th

The Institut for the Promotion of Teaching Science and Technology

Science Film Festival - Thailand Partner - National Science Museum Thailand

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดแสดงนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งนำเสนอข้อมูลแก่ผู้เข้าชมในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จุดเด่นของสิ่งที่นำมาจัดแสดงคือการเน้นไปที่หัวข้อเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยี
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร: +66 2 577 9999
 แฟกซ์: +66 2 577 9900
www.nsm.or.th

National Science Museum Thailand

Science Film Festival - Thailand Partner - IPST

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติเป็นศูนย์รวมของอำเภอที่สอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพและพื้นที่โดยการจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้และสื่ออื่น ๆ ในจังหวัดต่างๆ

928 ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2 392 1773
โทรสาร: +66 2 391 0522
www.sci-educ.nfe.go.th

NSTDA Thailand Wissenschaftspark

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติเป็นศูนย์รวมของอำเภอที่สอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สุขภาพและพื้นที่โดยการจัดนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้และสื่ออื่น ๆ ในจังหวัดต่างๆ

928 ถนนสุขุมวิท
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2 392 1773
โทรสาร: +66 2 391 0522
www.sci-educ.nfe.go.th

The Institut for the Promotion of Teaching Science and Technology

Thai Film Archive

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ในฐานะที่เป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากนั้นในปี พ.ศ. 2552 จึงเปลี่ยนฐานะขององค์กรเป็นรูปแบบองค์การมหาชน หอภาพยนตร์มีพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ตั้งอยู่ซึ่งเก็บรวบรวมภาพยนตร์เอาไว้มากมาย พร้อมทั้งยังมีการฉายภาพยนตร์เป็นประจำทุกวัน

๙๔ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทรศัพท์: ๐๒ ๔๘๒๒๐๑๓-๑๔, ๐๒ ๔๘๒๑๐๘๗-๘๘ 
โทรสาร: ๐๒ ๔๘๒๒๐๑๕
www.fapot.org

National Science Museum Thailand

Science Film Festival - Thailand Partner - City Learning Park Nakhon Sri Thammarat

อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช มีกิจกรรมและโครงการมากมายเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาในถิ่นที่ห่างไกล

Namuang Park, Thachang Road,
Muang Nakorn Si Thammarat 
80000 Thailand
Tel: +66 7 534 0944
Fax: +66 7 534 0945