Photo by Karen Zhao on Unsplash

ประเทศไทย

ครั้งที่ 14

ในประเทศไทย เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14 ได้รับการจัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม และมีผู้เข้าชมในประเทศเป็นจำนวนกว่า 680,000 คน
 
ภาพยนตร์จำนวน 21 เรื่องได้รับการรับเลือกเพื่อฉายในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หอภาพยนตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ (อพวช.) อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้อีก 20 แห่งตลอดระยะเวลาการจัดงานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ นครพนม ตรัง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครราชสีมา สระแก้ว ยะลา ร้อยเอ็ด สมุทรสาคร รังสิต พระนครศรีอยุธยา ชุมพร ขอนแก่น พิษณุโลก นครสวรรค์ อุบลราชธานี ลำปาง นราธิวาส เอกมัย และนครศรีธรรมราช
 
นอกจากนี้ สถาบันเกอเธ่ยังช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกับโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย และหลากหลายโครงการที่ส่งเสริมการเผยแพร่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยความร่วมมือจากสสวท. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 

ภาพยนตร์ 2561

พบรายการ 0

แสดงคุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์ของประเทศไทย

สมาชิกคณะกรรมการตัดสินกว่า 30 คนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายในท้องถิ่นนั้น ได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในกระบวนการคัดเลือก ภาพยนตร์ทั้งหมดได้รับการพากย์เสียงหรือใส่คำบรรยายเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา

ติดต่อ

Maren Niemeyer

ผู้อำนวยการสถาบัน เกอเธ่ ประเทศไทย


 • สถาบันเกอเธ่
 • 18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร1
 • กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 •  
 • +66 2108 8230
 • Maren.Niemeyer@goethe.de
Science Film Festival - Thailand Kontakt - Maren Niemeyer
Andreas Klempin

ผู้จัดการโครงการในภูมิภาคอาเซียน


 • สถาบันเกอเธ่
 • 18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร1
 • กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 •  
 • +66 2108 8233
 • แฟกซ์ +66 2108 8299
 • Andreas.Klempin@goethe.de
Science Film Festival - Thailand Kontakt - Andreas Klempin

พันธมิตรและผู้สนับสนุน

พันธมิตรและผู้สนับสนุน

Science Film Festival - Thailand Partner - IPST
Science Film Festival - Thailand Partner - National Science Museum Thailand
Science Film Festival - Thailand Partner - IPST
NSTDA Thailand Wissenschaftspark
Thai Film Archive
Science Film Festival - Thailand Partner - City Learning Park Nakhon Sri Thammarat