Photo by Karen Zhao on Unsplash

ประเทศไทย
1.11.2019 - 23.12.2019

ครั้งที่ 15

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15 ในประเทศไทย จัดโดยสถาบันเกอเธ่, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด จัดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
 
ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือก 20 เรื่องจะฉายที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.), หอภาพยนตร์, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช., อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช, ศูนย์การเรียนรู้ Nanmeebooks Learning Center และที่ศูนย์การเรียนรู้อีก 20 แห่งทั่วประเทศตลอดช่วงการจัดเทศกาล ได้แก่ นครพนม, ตรัง, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, นครราชสีมา, สระแก้ว, ยะลา, ร้อยเอ็ด, สมุทรสาคร, รังสิต, พระนครศรีอยุธยา, ชุมพร, ขอนแก่น, พิษณุโลก, นครสวรรค์, อุบลราชธานี, ลำปาง, นราธิวาส, เอกมัย และนครศรีธรรมราช
 
ในปีที่ผ่านมา เฉพาะในประเทศไทยมีผู้เข้าชมงานถึงกว่า 600,000 คน สถาบันเกอเธ่ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ การประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย และโครงการอื่นๆ ที่มุ่งสนับสนุนการเผยแพร่การศึกษาวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ภาพยนตร์ 2562

พบรายการ 0

แสดงคุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์ของประเทศไทย

สมาชิกคณะกรรมการตัดสินกว่า 30 คนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายในท้องถิ่นนั้น ได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในกระบวนการคัดเลือก ภาพยนตร์ทั้งหมดได้รับการพากย์เสียงหรือใส่คำบรรยายเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา

ติดต่อ

Maren Niemeyer

ผู้อำนวยการสถาบัน เกอเธ่ ประเทศไทย


 • สถาบันเกอเธ่
 • 18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร1
 • กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 •  
 • +66 2108 8230
 • Maren.Niemeyer@goethe.de
Science Film Festival - Thailand Kontakt - Maren Niemeyer
Andreas Klempin

ผู้จัดการโครงการในภูมิภาคอาเซียน


 • สถาบันเกอเธ่
 • 18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร1
 • กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 •  
 • +66 2108 8233
 • แฟกซ์ +66 2108 8299
 • Andreas.Klempin@goethe.de
Science Film Festival - Thailand Kontakt - Andreas Klempin

พันธมิตรและผู้สนับสนุน

พันธมิตรและผู้สนับสนุน

Science Film Festival - Thailand Partner - IPST
Science Film Festival - Thailand Partner - National Science Museum Thailand
Science Film Festival - Thailand Partner - IPST
Science Film Festival - Thailand Partner - IPST
NSTDA Thailand Wissenschaftspark
Thai Film Archive
Science Film Festival - Thailand Partner - City Learning Park Nakhon Sri Thammarat
Science Film Festival - Thailand Partner - NSM Science Square
Science Film Festival - Thailand Partner - Thailand Science Convention Center
Science Film Festival - Thailand Partner - Office of the Non Formal and Informal Education Thailand
Science Film Festival - Thailand - Partner - Ministry of Education Thailand
Science Film Festival - Thailand - Partner - City Learning Park Nakorn Sri Thammarat
Science Film Festival - Thailand - Partner - Thai Ministry of Science and Technology