Photo by Karen Zhao on Unsplash

Goethe-Institut

ประเทศไทย

ครั้งที่ 19

ในปี พ.ศ. 2566 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้เป็นพันธมิตรสนับสนุนอย่างเป็นทางการของทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ โดยหัวข้อของแคมเปญนี้คือการเรียกร้องให้มีการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทั่วโลก
 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 19 จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย รวมถึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากโรลส์รอยซ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะพันธมิตรระดับภูมิภาคที่สำคัญ
 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จะจัดฉายภาพยนตร์จำนวน 34 เรื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช TK Park อุทยานการเรียนรู้ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ตรัง นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พิษณุโลก ยะลา ร้อยเอ็ด รังสิต ลำปาง สระแก้ว อยุธยา อุบลราชธานี และเอกมัย
 
ภาพยนตร์ทุกเรื่องในเทศกาลมีพากย์เสียงภาษาไทยเพื่อเป็นการช่วยลดอุปสรรคทางภาษา อีกทั้งมีการคาดหวังว่าเทศกาลครั้งนี้จะมีผู้เข้าชมมากกว่า 500,000 ในประเทศไทย ซึ่งจะถือเป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกอีกด้วย

ภาพยนตร์ 2023

พบรายการ 0

คุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์

สมาชิกคณะกรรมการตัดสินกว่า 30 คนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชมเป้าหมายในท้องถิ่นนั้น ได้มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในกระบวนการคัดเลือก ภาพยนตร์ทั้งหมดได้รับการพากย์เสียงหรือใส่คำบรรยายเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา

แสดงคุณะกรรมการคัดเลือกภาพยนตร์ของประเทศไทย

ติดต่อ

Johannes Hossfeld
Science Film Festival - Kontakt - Thailand - Joahnnes Hossfeld

ผู้อำนวยการสถาบัน เกอเธ่ ประเทศไทย


ภควดี วงค์คำแสน
Phakhawadee Wongkamsan

ผู้ประสานงานทางด้านวัฒนธรรม


พันธมิตรและผู้สนับสนุน

พันธมิตรและผู้สนับสนุน