ทัศนวรรณ บรรจง

RTUS Team Thatsanavanh Banchong © Lapipat Pangphuthipong ผู้บริหารโครงการ

ทัศนวรรณ บรรจง (ไก่) เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย หลังจบการศึกษาด้านมานุษยวิทยาสังคมและความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ได้เข้าสู่เส้นทางอาชีพการทำงานกว่า 15 ปีในประเทศไทย มีประสบการณ์ การทำงานร่วมกับองค์กรระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศหลายองค์กร และริเริ่มโครงการในประเด็นต่างๆ เช่น การศึกษาเพื่อประชาธิปไตย การศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ บทบาทของสื่อในระบอบประชาธิปไตย การศึกษาด้านสื่อและสารสนเทศในโลกดิจิทัล และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาเมือง


กลับไปที่เกี่ยวกับโครงการ