Kinderuni u školama

Deutsch mit der Kinderuni Foto: JackF © AdobeStock

Digitalni Kinderuni nudi brojne mogućnosti za korištenje u školskom kontekstu. Pojedinačna predavanja mogu se koristiti u tematskim satima njemačkog jezika za proširenje ili produbljivanje teme. Možete ih integrirati direktno u nastavu njemačkog jezika, raditi na njima u saradnji s drugim predmetima ili ih ponuditi kao program van nastavnog učenja. Daju impulse za rad na projektu i idealni su programski modeli za kurseve, ljetne kampove itd.

TEMATSKI USMJERENI ČASOVI NJEMAČKOG S DIGITALNIM KINDERUNI-jem

Didaktički materijali za svako od 30 video predavanja mogu se besplatno preuzeti za nastavnike njemačkog jezika koji žele integrirati Digitalni Kinderuni u svoje lekcije. Za preuzimanje didaktičkih materijala i praćenje napretka svojih učenika kreirajte korisnički račun za nastavnike ili se prijavite s postojećim korisničkim računom. Didaktički materijali nalaze se u svakom predavanju u odjeljku Za Nastavnike na lijevoj traci izbornika.

Vrh