Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Θελετε...

  • να προετοιμαστείτε για σπουδές στη Γερμανία
  • να αποδείξετε στο μελλοντικό εργοδότη σας ότι έχετε γνώσεις Γερμανικών σε προχωρημένο επίπεδο
  • να προετοιμασθείτε για μια θέση στον ιατρικό τομέα στη Γερμανία
  • να πιστοποιήσετε τις επιδόσεις σας στο επίπεδο Β2
  • να αποκτήσετε ένα επίσημο και διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό

Το Goethe-Zertifikat B2 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενήλικες.
Πιστοποιεί γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (B2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

Με την επιτυχη συμμετοχη σας στις εξετασεις αποδεικνυετε οτι μπορειτε...

  • να κατανοείτε τα βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις του ειδικού σας τομέα.
  • να εκφράζεσθε προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, η συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή.
  • να εκφράζεσθε για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με σαφή και αναλυτικό τρόπο, να διατυπώνετε τις θέσεις σας για κάποιο επίκαιρο θέμα και να απαριθμείτε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

Έχετε απενεργοποιήσει το JavaScript στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ενεργοποιήστε το JavaScript για να μπορείτε να δείτε τα μαθήματα ξανά.

*) Η εμφανιζόμενη χαμηλότερη τιμή ισχύει αν έχετε ήδη παρακολουθήσει ένα τμήμα Γερμανικών στο Goethe-Institut πριν από κάποιο διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Οι έξι μήνες αφορούν το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης του γλωσσικού τμήματος και της ημερομηνίας των εξετάσεων Γερμανικών. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή αλλάζει αυτόματα κατά τη διαδικασία της κράτησης. Εάν αυτό δεν συμβεί, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο του τμήματός σας.

Προετοιμασία

Υλικό για εξάσκηση

Εδώ θα βρείτε δείγματα εξέτασης και υλικό για εξάσκηση online, προσβάσιμα σε όλους και διαδραστικά.

Περισσότερες πληροφορίες

Προϋποθέσεις, περιεχόμενο της εξέτασης και περισσότερες πληροφορίες για την εξέταση Goethe-Zertifikat B2 θα βρείτε εδώ:

Goethe-Zertifikat B2 ψηφιακά

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Λευκωσία προσφέρει το Goethe-Zertifikat B2 και ψηφιακά.