Προσωπικό του Ινστιτούτου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με όλα τα μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου.
Κοιτάξτε στον κατάλογο των τμημάτων, για να βρείτε το άτομο που βρίσκεται στην καταλληλότερη θέση για να σας βοηθήσει.

Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
karin.varga@goethe.de
Elli Michael Ελλη Μιχαηλ
Επικοινωνία και Ψηφιακά μέσα
Τηλ.: +357 22 674608
elli.michael@goethe.de
Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
karin.varga@goethe.de
Νάταλη Στυλιανού Νάταλη Στυλιανού
Πολιτισμός και Εκπαίδευση
Τηλ.: +357 22 674606
natalie.stylianou@goethe.de
Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
karin.varga@goethe.de
Christiane Wassmann Christiane Wassmann
Υπεύθυνη γλωσσικού τμήματος και εξετάσεων
Τηλ.: +357 22 666614
christiane.wassmann@goethe.de
Andrea Schuster Andrea Schuster
Γλωσσικά τμήμα και εξετάσεις
Τηλ.: +357 22 674608
andrea.schuster@goethe.de
Elena Diou Έλενα Δίου
Γλωσσικά προγράμματα
Τηλ.: +357 22 674608
elena.diou@goethe.de
Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
karin.varga@goethe.de
Νάταλη Στυλιανού Νάταλη Στυλιανού
Πολιτισμός και Εκπαίδευση
Τηλ.: +357 22 674606
natalie.stylianou@goethe.de
Nicole König Nicole König
Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
Τηλ.: +357 22 674608
nicole.koenig@goethe.de
Monika Kashiotis Μόνικα Κασιώτη
Προσωπικό υπηρεσίας
Τηλ.: +357 22 674608