Προσωπικό του Ινστιτούτου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με όλα τα μέλη του προσωπικού του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου.
Κοιτάξτε στον κατάλογο των τμημάτων, για να βρείτε το άτομο που βρίσκεται στην καταλληλότερη θέση για να σας βοηθήσει.

Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
Τηλ.: +357 22 674607
karin.varga@goethe.de
Elli Michael Ελλη Μιχαηλ
Επικοινωνία και Ψηφιακά μέσα
Τηλ.: +357 22 674608 / +357 99 682747
elli.michael@goethe.de
Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
Τηλ.: +357 22 674607
karin.varga@goethe.de
Νάταλη Στυλιανού Νάταλη Στυλιανού
Πολιτισμός και Εκπαίδευση
Τηλ.: +357 22 674606
natalie.stylianou@goethe.de
Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
Τηλ.: +357 22 674607
karin.varga@goethe.de
Reinhard Mayerhofer
Υπεύθυνος Γλωσσικών Τμημάτων και Εξετάσεων
Τηλ.: +357 22 666614
reinhard.mayerhofer@goethe.de
Andrea Schuster Andrea Schuster-Besher
Γλωσσικά τμήμα και εξετάσεις
Τηλ.: +357 22 674608
andrea.schuster@goethe.de
Karin Varga Karin Varga
Διευθύντρια Ινστιτούτου
Διευθύντρια Πολιτιστικού Προγράμματος και Διευθύντρια Γλωσσικού Τμήματος
Τηλ.: +357 22 674607
karin.varga@goethe.de
Reinhard Mayerhofer
Υπεύθυνος Γλωσσικών Τμημάτων και Εξετάσεων
Τηλ.: +357 22 666614
reinhard.mayerhofer@goethe.de
Andrea Schuster Andrea Schuster-Besher
Γλωσσικά τμήμα και εξετάσεις
Τηλ.: +357 22 674608
andrea.schuster@goethe.de
Nicole König Nicole König
Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
Τηλ.: +357 22 674608
nicole.koenig@goethe.de
Monika Kashiotis Μόνικα Κασιώτη
Προσωπικό υπηρεσίας
Τηλ.: +357 22 674608