Αντικείμενο και στόχοι

Ως το παγκόσμιας εμβέλειας και δράσης πολιτιστικό ίδρυμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στηρίζουμε έμπρακτα τη συνεννόηση ανάμεσα στη Γερμανία, την Ευρώπη και τον κόσμο. Τη βάση για αυτό αποτελεί μια συνθήκη-πλαίσιο με το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρέχουμε διεθνή ενημέρωση για την πολιτιστική και κοινωνική πολυμορφία της Γερμανίας και της Ευρώπης. Τα 151 παραρτήματα του Goethe-Institut σε 98 χώρες αποτελούν μαζί με πολυάριθμους συνεργαζόμενους φορείς το παγκόσμιο δίκτυό μας. Το Υπουργείο Εξωτερικών ενισχύει θεσμικά το έργο μας. Ως αναγνωρισμένο σωματείο λειτουργούμε αυτόβουλα και με δική μας ευθύνη, ανεξάρτητα από πολιτικές παρατάξεις και νομικά αυτόνομα. Περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού μας καλύπτεται από τα δίδακτρα και τα εξέταστρα. Οικονομική υποστήριξη λαμβάνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα ομοσπονδιακά υπουργεία καθώς και από ιδρύματα και εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Συμβάλλουμε στην εδραίωση της γερμανικής γλώσσας στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που φιλοξενούν παραρτήματά μας. Υποστηρίζουμε περισσότερα από 100.000 σχολεία παγκοσμίως στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ενός υψηλού επιπέδου μαθήματος γερμανικών και ενισχύουμε την επιμόρφωση και κατάρτιση των καθηγητών/καθηγητριών γερμανικών. Επιπλέον, προσφέρουμε γλωσσικά μαθήματα – από γενικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας, έως προπαρασκευαστικά μαθήματα γλώσσας για την επαγγελματική σταδιοδρομία και σεμινάρια κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης. Διαδικτυακά μαθήματα και προγράμματα αυτομάθησης είναι επίσης μέρος των προσφερόμενων προγραμμάτων μας. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι συμμετέχουν παγκοσμίως σε εξετάσεις γερμανικών σε ένα Goethe-Institut ή σε κάποιον από τους συνεργαζόμενους εταίρους μας. Με ένα  ευρύ φάσμα προγραμμάτων μάθησης και ενημέρωσης υποστηρίζουμε ιδιαίτερα φοιτητές/φοιτήτριες και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από το εξωτερικό που επιθυμούν να πάνε στη Γερμανία.

Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες που προσφέρει η διεθνής πολιτιστική ανταλλαγή. Οι περίπου 20.000 πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε κάθε χρόνο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με κρατικούς και μη κρατικούς φορείς αλλά και πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών στις χώρες φιλοξενίας των παραρτημάτων μας. Καταρτίζουμε, συμβουλεύουμε και δικτυώνουμε δημιουργικούς ανθρώπους και υποστηρίζουμε τη συγκρότηση μακροπρόθεσμων δομών στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό κλάδο, όπως π.χ. με προγράμματα μετεκπαίδευσης για επιχειρηματίες του πολιτιστικού χώρου ή με τη διεθνοποίηση επιχειρήσεων του δημιουργικού πεδίου. Με τα προγράμματα φιλοξενίας μας, τις συνεργασίες και τις συμπαραγωγές προωθούμε την παγκόσμια δικτύωση ανθρώπων που εργάζονται στον πολιτισμό. Σε όσους και όσες δραστηριοποιούνται στην Κοινωνία των Πολιτών προσφέρουμε ένα καταφύγιο και έναν ελεύθερο χώρο που επιτρέπει την ανοικτή ανταλλαγή απόψεων. Ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, δεν αφήνουμε να διακοπεί ο δημοκρατικός διάλογος. Στο έργο μας, προσανατολιζόμαστε στις αξίες ενός δημοκρατικού, ελεύθερου και δίκαιου κοινωνικού συστήματος.

Μέσω των ψηφιακών ενημερωτικών και μαθησιακών προγραμμάτων που προσφέρουμε σε περισσότερες από 60 γλώσσες και μέσω ενός δικτύου με 87 βιβλιοθήκες, παρέχουμε τόπους μάθησης, συνάντησης και συμμετοχής. Χρησιμοποιούμε καινοτόμες τεχνολογίες, αξιοποιούμε τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου αλλά και συλλογιζόμαστε τις επιπτώσεις του στον άνθρωπο και την κοινωνία. Μέσω προγραμμάτων ποικίλων μορφών, όπως τα ενημερωτικά ταξίδια για πολλαπλασιαστές, την ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης μεταξύ ειδικών, τα προγράμματα ανταλλαγής νέων και τα διεθνή φεστιβάλ, καθιστούμε δυνατές τις συναντήσεις ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου οργανώνει και στηρίζει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών εκδηλώσεων προκειμένου να παρουσιάσει το γερμανικό πολιτισμό στο εξωτερικό και για σκοπούς διαπολιτισμικών ανταλλαγών. 

Το γλωσσικό τμήμα προσφέρει μαθήματα γλώσσας σε όλα τα επίπεδα για διάφορες ηλικιακές ομάδες και διάφορα κοινά, καθώς και σεμινάρια κατάρτισης για καθηγητές Γερμανικών ως ξενης γλώσσας. Το Ινστιτούτο είναι το μοναδικό εξεταστικό κέντρο στην Κύπρο για σχεδόν όλες τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γκαίτε και για την εξέταση TestDaF.
 
Μεριμνά για τους καθηγητές της γερμανικής γλώσσας σε όλη την Κύπρο και εργάζεται μαζί με όλους τους εταίρους που προάγουν την ειρηνική και ισότιμη συνύπαρξη όλων των κοινοτήτων στην Κύπρο.