Αντικείμενο και στόχοι

Γλώσσα – Πολιτισμός – Γερμανία

Το Ινστιτούτο Goethe είναι το παγκόσμιας εμβέλειας και δράσης πολιτιστικό ίδρυμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Προωθούμε τη γνώση της γερμανικής γλώσσας στο εξωτερικό και στηρίζουμε τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία. Με πληροφορίες για την πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ζωή στη Γερμανία, μεταδίδουμε μια σύγχρονη, πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της χώρας. Τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά μας προγράμματα ενθαρρύνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Επίσης, ενισχύουν την ανάπτυξη δομών από την κοινωνία των πολιτών και προωθούν την παγκόσμια κινητικότητα. 

Μέσα από το δίκτυό μας −τα Ινστιτούτα Goethe, τα κέντρα Goethe, τις πολιτιστικές εταιρείες, τις αίθουσες ανάγνωσης, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα και τα κέντρα εκμάθησης της γλώσσας−, είμαστε επί 60 και πλέον χρόνια και για πολλούς ανθρώπους η πρώτη τους επαφή με τη Γερμανία. Η μακροχρόνια εταιρική σχέση και συνεργασία με σημαίνοντες φορείς και προσωπικότητες σε περισσότερες από 90 χώρες δημιουργεί σταθερή εμπιστοσύνη στη χώρα μας. Συνεργαζόμαστε με όλους όσοι ασχολούνται ενεργά με τη Γερμανία και τον πολιτισμό της και εργάζονται με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις.

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου οργανώνει και στηρίζει ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών εκδηλώσεων προκειμένου να παρουσιάσει το γερμανικό πολιτισμό στο εξωτερικό και για σκοπούς διαπολιτισμικών ανταλλαγών. 

Το γλωσσικό τμήμα προσφέρει μαθήματα γλώσσας σε όλα τα επίπεδα για διάφορες ηλικιακές ομάδες και διάφορα κοινά, καθώς και σεμινάρια κατάρτισης για καθηγητές Γερμανικών ως ξενης γλώσσας. Το Ινστιτούτο είναι το μοναδικό εξεταστικό κέντρο στην Κύπρο για σχεδόν όλες τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γκαίτε και για την εξέταση TestDaF.
 
Μεριμνά για τους καθηγητές της γερμανικής γλώσσας σε όλη την Κύπρο και εργάζεται μαζί με όλους τους εταίρους που προάγουν την ειρηνική και ισότιμη συνύπαρξη όλων των κοινοτήτων στην Κύπρο.