Καριέρα

Η ποικιλομορφία, η περιέργεια και το ανοικτό πνεύμα μάς χαρακτηρίζουν. Το Ινστιτούτο Goethe είναι το παγκόσμιας εμβέλειας και δράσης πολιτιστικό ίδρυμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Προωθούμε τη γνώση της γερμανικής γλώσσας στο εξωτερικό και στηρίζουμε τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία. Με πληροφορίες για την πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ζωή στη Γερμανία, μεταδίδουμε μια σύγχρονη, πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της χώρας.
Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, δεν είναι πλέον εφικτό να τηρούμε καταλόγους αιτούντων. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να μην μας στέλνετε αιτήσεις χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση.

Επικοινωνiα

Ακολουθήστε μας