Ταυτότητα

Πάροχος

Εγγεγραμμένο σωματείο Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe-Institut e. V.)
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 Μόναχο
Τηλέφωνο: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Μητρώο σωματείου

Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο Μονάχου, VR 5007

Εγγεγραμμένο στα φορολογικά μητρώα κύκλου εργασιών

DE 129516430

Εκπρόσωποι

Διοικητικό συμβούλιο: Johannes Ebert, Rainer Pollack

Υπεύθυνος σύμφωνα με την παράγραφο 18
​​​​​​​Medienstaatsvertrag, MSTV (Κρατική Σύμβαση για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)

Jakob Racek
Διευθύντρια του Tμήματος
Ψηφιακής Επικοινωνίας και Υπηρεσιών Πληροφόρησης
Εγγεγραμμένο σωματείο Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe-Institut e. V.)
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 Μόναχο

Τα υπογεγραμμένα με όνομα άρθρα δεν εκπροσωπούν σε κάθε περίπτωση τη γνώμη των συντακτών.

Νομικές ενδείξεις για τη μορφή του οργανισμού

Το εγγεγραμμένο σωματείο Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe-Institut e.V.) είναι ένας οργανισμός που δραστηριοποιείται παγκοσμίως για την προώθηση της γερμανικής γλώσσας στο εξωτερικό, για τη διατήρηση της διεθνούς, πολιτιστικής συνεργασίας και για την ανάδειξη μιας ευρύτατης εικόνας της Γερμανίας μέσω πληροφοριών για την πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική ζωή.

Εργάζεται στα πλαίσια του καταστατικού τουκαι με βάση μιας συμφωνίας πλαισίου με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας .

Τα στοιχεία αυτά ισχύουν επίσης για όλους τους δικτυακούς τόπους των χωρών και των ιδρυμάτων του Ινστιτούτου Γκαίτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα στην παρουσία μας στο Facebook, στους λογαριασμούς μας στο Twitter και στο κανάλι μας στο Youtube.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει μια πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα για την επίλυση των διαφορών τους. Είμαστε διατεθειμένοι να συμμετέχουμε σε μια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ενώπιον μιας υπηρεσίας διαμεσολάβησης και επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Αρμόδιος φορέας είναι το Καθολικό Όργανο Διαμεσολάβησης της Ομοσπονδίας υπαγόμενο στο Κέντρο Διαμεσολάβησης, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Γερμανία, www.universalschlichtungsstelle.de.