Görevler ve hedefler

Dil. Kültür. Almanya.

Goethe-Institut e.V., Federal Almanya Cumhuriyeti’nin tüm dünyada faaliyet gösteren kültür enstitüsüdür.

Almancanın yurtdışında öğrenilmesini teşvik ediyor ve uluslararası kültürel işbirliği çalışmalarına katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin kültürel, toplumsal ve siyasi yaşamına ilişkin bilgilerle kapsamlı bir Almanya tablosu çiziyoruz. Kültür ve eğitim programlarımız kültürler arası diyaloğa katkıda bulunuyor ve kültürel ortaklıklar kurulmasını mümkün kılıyor, sivil toplumsal yapıları güçlendiriyor ve tüm dünyada mobiliteyi teşvik ediyorlar.

Goethe-Institut'lar, Goethe Merkezleri, kültür toplulukları, okuma salonları, dil öğrenim ve sınav merkezlerinden oluşan ağımızla altmış yıldan fazla bir süredir pek çok insan için Almanya'yla kurulan ilk temas biziz. Doksandan fazla ülkede önde gelen kurum ve şahsiyetlerle uzun yıllara dayalı işbirliği ülkemize karşı sağlam ve kalıcı bir güven yaratıyor. Almanya ve kültürüyle etkin olarak ilgilenen herkesle ortaklık kuruyor, hiçbir siyasi partiye bağlı olmadan bağımsız bir biçimde çalışıyoruz.

Kıbrıs Goethe-Institut

Kıbrıs Goethe-Institut birçok farklı, yurtdışında Almanya kültürünü tanıtan ve kültürler arası diyaloğa katkıda bulunan kültürel etkinlikleri organize ediyor ve destek oluyor.

Dil bölümü farklı yaş ve hedef gruplara her seviyede dil kursları, aynı zamanda DaF öğretmenlerine meslek içi eğitim seminerleri sunuyor. Kıbrıs Goethe-Institut hemen hemen tüm Goethe-Institut sınavları ve TestDaF’lar için tek sınav merkezidir.

Kıbrıs genelindeki Almanca öğretmenlerine danışmanlık yapıyor, toplumların huzurlu ve herkesin eşit haklara sahip olarak birlikte yaşamaları için uğraş veren herkesle çalışıyor.