Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Münih
Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de („Goethe-Institut“) kurumunun goethe-de websitesinin („Web sitesi“) kullanılmasına ilişkin  

İçindekiler

 1. Geçerlilik Alanı ve Sözleşme Konusu
 2. Kayıt İşlemi ve Sözleşme Akdi
 3. Goethe-Institut’un Hizmetleri
 4. Kullanıcının Sorumlulukları ve Davranış Kuralları
 5. Sorumlulukların İhlali Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar, Platformdan Çıkarılma
 6. Kullanım Haklarının Tanınması
 7. Garanti ve Sorumluluk
 8. Sözleşmenin Süresi ve Sonlandırılması
 9. Kullanım Şartlarının Değiştirilmesi
 10. Uygulanacak Hukuk Seçimi
 11. Uyuşmazlık Çözümü
 12. Cayma Hakkı
 

1. Geçerlilik Alanı ve Sözleşme Konusu

Bu Web sitesinin kişiselleştirilmiş alanlarının ilgili kayıt işlemi sonrasında kullanımı için „Kullanıcı“ ile Web sitesinin işleticisi sıfatıyla Goethe-Institut arasında aşağıdaki kullanım şartları geçerlidir.
            Sözleşme konusu, Web sitesinin bilgi ve iletişim platformu olarak ücretsiz olarak kullanılmasıdır („Hizmet“).  Ücrete tabi olan uzaktan ders kursları yalnızca Genel İşlem Koşulları’nın konusudur.      

2. Kayıt İşlemi ve Sözleşme Akdi

Kişiselleştirilmiş hizmetlerden yararlanabilmek için önceden kayıt işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kayıt işlemi sırasında Kullanıcı, Veri Koruma Beyanı‘nı göz önünde bulundurarak gerçeğe uygun bilgiler vermelidir. Kayıt işlemi sonrasında Kullanıcıya teyit linkini içeren bir e-posta gönderilir. Kullanıcı hesabının Goethe-Institut tarafından etkinleştirilmesiyle birlikte ücretsiz Web sitesi kullanım sözleşmesi oluşur.

Kullanıcı, erişimini üçüncü şahıslara devredemez ve hesabın sahibi olarak suiistimal edilmesinin önüne geçmekle sorumludur. Kullanıcı bu nedenle erişim bilgilerini gizli tutmakla ve bunların üçüncü şahısların ellerine geçmesini engellemekle yükümlüdür. Korunan marka isimlerinin veya başka gerçek veya tüzel kişilerin isimlerinin Kullanıcı ismi olarak kullanılmasına izin verilmemektedir.   

3. Goethe-Institut’un Hizmetleri

Goethe-Institut, Kullanıcının bu Kullanım Şartları çerçevesinde Web sitesinde paylaşımlarda bulunmasına ve de diğer kullanıcılarla iletişimde bulunmasına izin vermektedir.  Goethe-Institut bu amaçla teknik ve ekonomik olanakları çerçevesinde çeşitli Community (topluluk) fonksiyonları bulunan ücretsiz bir platformu Kullanıcının kullanımına sunmaktadır.

Community (topluluk) fonksiyonlarının amacı, Goethe-Institut’un sunduğu eğitim ve kültür hizmetlerine ilişkin konu ve ders (branş) alışverişine imkan vermektir.  Goethe-Institut bu platformu, görevleri kapsamında işletmektedir.  Bu platform, genel yorum alışverişi, kullanıcıların kendilerini tanıtmaları veya sohbet amaçlı bir platform değildir.

Platformun sürekli kullandırımı söz konusu olduğunda, dijital ürün üzerinde gerçekleşecek olan ve sözleşmeye uygunluk için gerekli olan kapsamı aşan değişiklikleri;

 1. Önemli bir sebep söz konusu olduğunda,
 2. Bu değişiklik ile size ek masraflar oluşmayacaksa ve
 3. Bu değişiklik konusunda sizi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirdiğimiz takdirde

gerçekleştirebiliriz.

Bu bağlamda önemli sebepler, dijital ürünü yeni bir teknik ortama veya daha yüksek bir kullanıcı sayısına uygun hale getirmek için değişikliğin gerekli olduğu ya da değişikliğin diğer önemli operasyonel nedenler için gerekli olduğu durumları kapsamaktadır.

Söz konusu değişiklik, Kullanıcının Community (topluluk) fonksiyonlarına erişimini veya bunların Kullanıcı tarafından kullanılabilirliğini önemsiz dereceden fazla kısıtladığı takdirde, Goethe-Institut Kullanıcıyı, değişikliğin yürürlüğe girmesinden uygun bir süre öncesinde bu değişiklik ve Kullanıcının hakları konusunda e-posta yoluyla bilgilendirir.     

4. Kullanıcının Sorumlulukları ve Davranış Kuralları

Kayıt işlemi çerçevesinde Kullanıcı, kayıt formunun gerekliliklerine göre kişisel verilerini daima gerçeğe uygun, güncel ve eksiksiz olarak beyan etmeyi taahhüt etmekte olup Goethe-Institut’u veya diğer kullanıcıları hiçbir zaman kendi kimliği konusunda aldatamaz.
       
Kullanıcı, Web sitesinde içerik paylaştığında, bunun için gerekli olan tüm haklara sahip olduğunu taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Web sitesinde genel görgü kurallarına veya yürürlükteki yasalara aykırı olan paylaşımlarda bulunmamayı veya bunları başka kullanıcılara göndermemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı özellikle,      

 • paylaşımı suç teşkil eden veya yasalara aykırı olan,
 • telif, marka veya rekabet haklarını ihlal eden,
 • başkalarının veri koruma haklarını ihlal eden  (örneğin kişiye özel bildirimlerin, gönderenin onayı olmaksızın paylaşılması),
 • hakaret içeren, gerçek dışı, ırkçı, aşağılayıcı, gençlik için tehdit oluşturan veya pornografik içerikli,
 • bir imzada veya paylaşımlar dahilinde metinli veya metinsiz grafikler veya link’ler dahil olmak üzere reklam içeren,

paylaşımlarda bulunmamayı veya başka kullanıcılara göndermemeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar bununla birlikte daima genel görgü kurallarına ("İnternet Etiği") uymak ve birbirlerine saygılı davranmak zorundadır. Ayrıca Kullanıcılar bu hizmeti, başka kullanıcıları veya üçüncü şahısları tehdit etmek, rahatsız etmek, başka şekilde zarar vermek, aldatmak veya itibarlarına veya ticari faaliyetlerine zarar vermek için kullanamazlar.

Ayrıca, bir Community (topluluk)‘un alanının açıkça ilgili bulunduğu konularla alakası bulunmayan veya konulara ve branşlara/derslere ilişkin alışverişi (Madde 3) başka herhangi bir şekilde bozması muhtemel paylaşımlarda bulunulamaz. Bu kapsam özellikle boş içerikli veya aynı içerikli paylaşımların toplu olarak yayınlanmasını („Spamming“) içermektedir.

Bir Kullanıcı, bu Kullanım Şartları’nın başka bir kullanıcı tarafından ihlal edilmesine tanık olduğu takdirde, yöneticileri (admin’leri) kdf@goethe.de adresine e-posta göndererek bundan haberdar etmekle yükümlüdür.   

5. Sorumlulukların İhlali durumunda Uygulanacak Yaptırımlar; Platformdan Çıkarılma

Yukarıda Madde 4’de anılan sorumlulukların (başka kullanıcıların ihlallerini bildirme yükümlülüğü hariç) ihlali veya bunların ihlal edildiğine ilişkin yeterli şüphe bulunması durumunda Goethe-Institut, kendi takdirine göre Kullanıcıya karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:

 • Goethe-Institut’un görev icabı takdirine göre Madde 4’de yer alan davranış kurallarına karşı ihlal teşkil etmeleri halinde, Kullanıcı tarafından yerleştirilmiş içeriklerin silinmesi veya değiştirilmesi,
 • İhtarda bulunmak,
 • Hizmetin kullanımının kısıtlanması,
 • Erişimin geçici olarak veya kesin olarak durdurulması,
 • Kullanım sözleşmesinin feshedilmesi ve Kullanıcının tüm verilerinin ve içeriklerinin, ihbarsız ve önceden irtibata geçmeksizin dahi, silinmesi.

Yapılan bir paylaşımın Madde 4’ü ihlal etmesi durumunda Goethe-Institut söz konusu paylaşımı önceden haber vermeksizin engelleyebilir. Goethe-Institut, Kullanıcıyı bilgilendirir, böylece kendisi görüşünü bildirebilir. Paylaşımın Madde 4’ü ihlal etmediği ortaya çıktığı takdirde, Goethe-Institut bu engellemeyi kaldırır.

Goethe-Institut, Kullanıcının erişimini yalnızca kasti, sistematik veya benzer ağır ihlaller durumunda önceden ikazda bulunmaksızın engeller. Aksi takdirde nihai engelleme, ancak Kullanıcı bir ihtardan sonra davranış kuralını tekrar ihlal ederse gerçekleşir.

Bunun yanısıra erişimin engellenmesi önce yalnızca geçicidir ve Goethe-Institut da Kullanıcıya uygun bir süre içinde görüş bildirmesi için fırsat verir. Goethe-Institut ancak görüş bildirildikten veya verilen sürenin sona ermesinden sonra erişimin kesin olarak engellenmesi konusunda karar verir.


Kullanıcı, yukarıda Madde 4’te belirtilen sorumlulukların (başka kullanıcıların ihlallerini ihbar etme yükümlülüğü hariç) Kullanıcı tarafından kusurlu bir şekilde ihlal edilmesinden dolayı üçüncü şahısların talep ettikleri tüm alacak haklarından Goethe-Institut’u muaf tutacaktır. Kullanıcı, bu tür taleplere karşı müdafada bulunurken Goethe-Institut’u bilgi ve belgelerle iyi niyetle desteklemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı ayrıca, Goethe-Institut’un gerekli hukuki savunmasının masraflarını da üstlenmekle yükümlüdür. Goethe-Institut’un diğer hakları ve tazminat talepleri bundan etkilenmeyecektir.   

6. Kullanım Haklarının Tanınması

Yerleştirilen paylaşımlara ait telif hakkı, bunlar telif hakkı kapsamında korunabilir durumdaysa, ilgili kullanıcıda kalır. Ancak Kullanıcı, goethe.de web sitesinde paylaşımda bulunarak, Goethe-Institut’a,

 • Web sitesinde (tercüme edilmiş olarak da) sürekli olarak herkesin erişimine açık tutma,
 • Basılı yayınlarda (tercüme edilmiş olarak da) çoğaltma ve dağıtma,
 • Web sitesi içinde kaydırma ve başka içeriklerle birleştirme,
 • İşleme, özellikle kısaltma, tercüme etme, Web sitesi içinde kaydırma ve/veya, Web sitesi dışında da, başka içeriklerle birleştirme,
 • Madde 5 uyarınca gerekli olduğu sürece, değiştirme veya kısmen silme

konusunda münhasır olmayan, dünya çapında ve zamansal olarak sınırlandırılmamış hakkı tanımaktadır.
 
Kullanıcının, kendisi tarafından düzenlenen paylaşımların silinmesine veya düzeltilmesine ilişkin hakkı bulunmamaktadır. Veri Koruma Temel Mevzuatı (Mevzuat EU 2016/679), Telif Hakkı Yasasının hükümleri ve Kullanıcının silmeye ilişkin olası hukuki yükümlülüğü bundan etkilenmemektedir.  

7. Garanti ve Sorumluluk

Dijital bir ürün kusurluysa, tazminat hakları söz konusudur. Madde 1 uyarınca hizmetin kusurlarından dolayı doğan haklar, hizmetin sağlanmasından itibaren iki yıl içinde, ancak en erken sözleşme süresinin sona ermesinden bir yıl sonra, zamanaşımına uğrar.

Kullanıcının, aşağıda başka türlü belirlenmedikçe, Goethe-Institut, onun organları, çalışanları ve görevlileri karşısında tazminat hakkı bulunmamaktadır. Goethe-Institut tarafından verilen bir garantiden veya teminattan, can kaybından, yaralanmadan, sağlığın zarar görmesinden, ürün mesuliyet yasasından doğan tazminat talepleri ve önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden doğan tazminat talepleri hariçtir. Önemli sözleşme yükümlülükleri, sözleşme hedefine ulaşmak için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. Arz edenin, yasal temsilcilerinin veya yardımcılarının kasti veya ağır ihmalli görev ihmaline dayanan zararlara yönelik sorumluluk da sorumluluktan muafiyetten hariç tutulmaktadır.     

8. Sözleşme Süresi ve Sonlandırılması

Bu anlaşma süresiz olarak aktedilmektedir ve herbir tarafça belirli bir süreye uymaksızın yazılı olarak (örneğin e-posta yoluyla) feshedilebilir.

Goethe-Institut, bu sözleşmenin sona ermesinden sonra, Kullanıcı tarafından düzenlenen ve başka kullanıcılarla paylaşılan içerikleri silme hakkına sahiptir, ancak bunu yapmakla yükümlü değildir. Ancak Kullanıcı dilediği zaman kullanıcı hesabının ve hesapta saklanan, herkese açık olmayan verilerin silinmesini talep edebilir.

Önemli bir sebep söz konusu olduğunda, özellikle Madde 4’deki yükümlülüklerin ağır veya mükerrer ihlali nedeniyle, icabında sonuca ulaşmayan ihtar sonrasında, Goethe-Institut, Kullanıcının erişimini derhal engelleme ve sözleşmeyi ihbarsız feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili Kullanıcı, ancak Goethe-Institut’un önceden yazılı onayını aldıktan sonra tekrar kaydolabilir.    

9. Kullanım Şartlarının Değiştirilmesi

Goethe-Institut, bu Kullanım Şartları’nı sebep göstermeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Goethe-Institut, değişikliği izleyen ziyaret sırasında Kullanıcıyı değişiklikler konusunda zamanında bilgilendirecek ve değiştirilen kullanım şartlarına ilişkin onayını isteyecektir. Bir Kullanıcı, en az 14 günlük makul bir süre için itirazda bulunmadığı sürece, Kullanım Şartları kabul etmiş varsayılmaktadır. Goethe-Institut, Kullanım Şartlarının değişiklikleri hakkında bilgi verirken, kullanıcının belirtilen süre içinde itiraz etmemesi durumunda rızanın verilmiş sayılacağını özellikle belirtecektir. Kullanıcı itiraz ettiği takdirde Goethe-Institut, Madde 8 uyarınca feshetme hakkına sahiptir.

Arşiv

10. Uygulanacak Hukukun Seçimi

Goethe-Institut ile Kullanıcı arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiler için Almanya Federal Cumhuriyeti’nin yasaları geçerlidir. Tüketiciler karşısında bu hukuk seçimi, ancak tüketici, daimi ikametgahının bulunduğu ülkedeki zorunlu tüketiciyi koruma mevzuatının kendisine tanıdığı korumadan mahrum kalmadığı takdirde geçerlidir.   

11. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Avrupa Komisyonu’nun uyuzmazlıkların çevrimiçi çözümü (OS) için sunduğu platforma aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:  ​​​​​​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tüketiciler, bu platformu uyuşmazlıklarının çözümünde kullanma imkanına sahiptirler. Bir tüketici arabulucu makamı nezdinde mahkeme dışı bir arabuluculuk sürecine katılmaya hazırız. Yetkili arabulucu makamı: Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Cayma Hakkı

Tüketicilerin yasal cayma hakkı bulunmaktadır.  

Cayma Bilgilendirmesi:

Cayma Hakkı
İşbu sözleşmeyi ondört gün içinde, sebep göstermeksizin cayma hakkına sahipsiniz.
Cayma süresi, sözleşmenin aktedildiği tarihten itibaren ondört gündür.
Cayma hakkınızı kullanmanız için bize (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Münih, Telefon: +49 89 15921-0, info@goethe.de) bu sözleşmeden cayma kararınızı açıkça (örneğin posta yoluyla gönderilen bir mektupla veya e-posta yoluyla) beyan etmelisiniz. Bu amaçla ekteki Cayma Formu Örneğini kullanabilirsiniz, ancak bu bir zorunluluk değildir. 
Cayma süresine uymanız için, cayma hakkını kullandığınıza ilişkin bildirimi cayma süresi dolmadan önce postaya vermeniz/göndermeniz yeterlidir.

Caymanın Sonuçları               
Bu sözleşmeden caydığınız takdirde, sizden almış olduğumuz tüm ödemeleri, teslimat masrafları dahil olmak üzere (tarafımızca sunulan, en uygun standart teslimattan farklı türden bir teslimat tercih etmenizden doğan ek masraflar hariç), size derhal ve  işbu sözleşmeden caydığınıza ilişkin bildirimin bize ulaştığı günden itibaren en geç ondört gün içinde geri ödemek zorundayız. Bu geri ödeme için, sizinle başka bir anlaşma yapılmadıkça, başlangıçtaki işlemde kullanmış olduğunuz ödeme aracının aynısı kullanılacak; bu geri ödeme için sizden hiçbir surette herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.   

Hizmetlerin cayma süresi dahilinde başlamasını talep ettiğiniz takdirde, bu sözleşmeye yönelik cayma hakkını kullandığınızı bize bildirdiğiniz zamana kadar halihazırda ifa edilmiş hizmetin, sözleşmede öngörülen hizmetlerin genel kapsamına kıyasla payına tekabül eden uygun bir meblağ ödemek durumundasınız.

(Aşağıdaki formu kullanabilirsiniz veya caymayı şahsen ifade edebilirsiniz.)
 

Cayma Formu Örneği

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
​​​​​​​ ​​​​​​​
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
İşbu belgeyle, aşağıdaki malların (*) satın alınmasına / aşağıdaki hizmetin (*) yerine getirilmesine ilişkin tarafımca/tarafımızca (*) aktedilmiş sözleşmeden cayma hakkımı kullanmaktayım/kullanmaktayız.

___________ tarihinde sipariş edilen (*)/ _____________ tarihinde teslim alınan (*)

______________________________________________________
______________________________________________________Tüketicinin/tüketicilerin ismi
______________________________________________


Tüketicinin/tüketicilerin adresi
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Tüketicinin/tüketicilerin imzası (yalnızca kağıt üzerinde bildirildiğinde)