ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - Goethe-Institut Ελλάδα

Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Bildausschnitt: beleuchteter, festlicher, vertäfelter Filmvorführraum

Δικαιώματα

Για τις ταινίες που δανείζουμε ισχύουν όσα προβλέπει ο νόμος για τις προβολές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Κάθε προβολή των ταινιών μας που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Η αντιγραφή του προς προβολή υλικού σε βίντεο ή σε άλλα μέσα εικόνας και ήχου απαγορεύεται αυστηρά.

Τα δικαιώματα του δημιουργού απαιτούν η εκάστοτε ταινία να αντιμετωπίζεται ως ολοκληρωμένο έργο. Η αποσπασματική προβολή ή η αλλοίωσή του αποτελεί αδίκημα.

Τα δικαιώματα προβολής δεν μπορούν να παραχωρηθούν από τον δανειζόμενο φορέα σε τρίτους.

Δεν επιτρέπεται η προβολή των ταινιών μας από την τηλεόραση χωρίς την έγγραφη έγκρισή μας.

Οι ταινίες παραχωρούνται αποκλειστικά και μόνον για προβολές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο διοργανωτής δεν μπορεί να απαιτήσει εισιτήριο. Ωστόσο, για την κάλυψη κάποιων εξόδων του, μπορεί να ορίσει και να εισπράξει ένα μικρό συμβολικό ποσό ως συμμετοχή του κοινού στα έξοδα.

Το προς προβολή υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφήμιση της εκδήλωσης.
Οι διοργανωτές – εξαιρουμένων άλλων Ινστιτούτων Goethe, των Κέντρων Goethe, των βιβλιοθηκών-εταίρων των Ινστιτούτων Goethe, των γερμανικών προξενείων και πρεσβειών - αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναφέρουν την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen σε όλα τα έντυπα ή άλλου είδους ανακοινώσεις της εκάστοτε εκδήλωσης. Η σχετική διατύπωση θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης του διοργανωτή με το Goethe-Institut Athen.

Οι ταινίες παραχωρούνται δωρεάν.

Ημερομηνίες

Παρακαλούμε να δίνετε την παραγγελία σας εγκαίρως, όσο πιο νωρίς μπορείτε. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ή του αιτήματός σας είναι τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες. Κατόπιν θα ενημερωθείτε αν οι ταινίες που ζητήσατε είναι διαθέσιμες για τη συγκεκριμένη ημερομηνία που επιθυμείτε να τις προβάλετε. Η ημερομηνία που θα έχει καθοριστεί για την επιστροφή της ταινίας είναι απολύτως δεσμευτική.

Μεταφορά

Η μεταφορά θα πρέπει να γίνεται με courier. Οι δανειζόμενοι εντός Αθηνών μπορούν, εάν επιθυμούν, να παραλαμβάνουν την ταινία οι ίδιοι από το Ινστιτούτο, όπως και να την επιστρέφουν. Η αποστολή των ταινιών στους χρήστες γίνεται με έξοδα του Goethe-Institut Athen. 
Τα μεταφορικά έξοδα της επιστροφής αναλαμβάνει ο δανειζόμενος.

Υλικό προβολής – Απολογισμός προβολής/εκδήλωσης

Τόσο οι κόπιες των 16mm όσο και τα DVD απαιτούν επαγγελματική μεταχείριση και θα πρέπει να προβάλλονται από εκπαιδευμένο προσωπικό.
Σας παρακαλούμε μετά το πέρας της εκδήλωσής σας να αναφέρετε πόσες φορές έχει προβληθεί η κάθε ταινία και πόσοι θεατές παραβρέθηκαν στην προβολή της. Τα στοιχεία που σας ζητούμε είναι απαραίτητα για το πολιτιστικό μας έργο.

Ζημίες στο υλικό

Σε περίπτωση που προκληθούν ζημίες στο προς προβολή υλικό της ταινιοθήκης μας, θα πρέπει να μας γνωστοποιούνται αμέσως. Ο δανειζόμενος φέρει την ευθύνη για τις ζημίες που έχει προκαλέσει ο ίδιος.
Για να αποφευχθούν ζημίες κατά τη μεταφορά, η κόπια των 16mm πρέπει να έχει γυριστεί στην αρχή της και να είναι στερεωμένες οι αμόρσες. Σε περίπτωση που η κόπια κοπεί, θα πρέπει να χρησιμοποιείται επαγγελματική ταινία συγκόλλησης (ειδική για κινηματογραφικές κόπιες). Οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται στην Ταινιοθήκη.
Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος προκαλέσει επανειλημμένως ζημιές στο υλικό ή δεν τηρεί τους κανονισμούς παραχώρησης του υλικού της ταινιοθήκης μας, το Goethe-Institut Athen επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει τη συνεργασία.

Προσοχή!

Οι ταινίες μας δεν δανείζονται για προσωπική χρήση.
Οι όροι παραχώρησης του υλικού της ταινιοθήκης μας μπορεί να αλλάξουν.
Πάντα με την επιφύλαξη των αλλαγών, ισχύει ό,τι βρίσκεται δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Goethe-Institut Athen.