ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

SCHULKLASSENBESUCHE © © Shutterstock SCHULKLASSENBESUCHE © Shutterstock

Τα Goethe-Institut Athen και Thessaloniki προσφέρουν ένα ποικίλο πρόγραμμα για μαθητές γερμανικών  με σκοπό τη γνωριμία με τη γερμανική γλώσσα και τον γερμανικό πολιτισμό.