Goethe-Zertifikat B2

Een jonge vrouw balt haar vuisten van vreugde. © Getty Images

U wilt ...

  • zich op een studie in Duitsland voorbereiden.
  • bij een sollicitatie aantonen dat u beschikt over kennis van het Duits op gevorderdenniveau
  • u voorbereiden op een functie op medisch gebied in Duitsland
  • aantonen dat u niveau B2 met succes hebt doorlopen
  • een officieel en internationaal erkend certificaat kunnen overleggen

Het Goethe-Zertifikat B2 is een examen Duits voor jongeren en volwassenen. Het certificaat bevestigt dat kandidaten een vergevorderd taalniveau hebben en komt overeen met het vierde (B2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

  • de grote lijnen begrijpen van complexe teksten over zowel concrete als abstracte onderwerpen, maar ook inhoudelijke discussies op uw eigen vakgebied volgen.
  • zich zodanig vloeiend en spontaan uitdrukken dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit van een van de partijen een grote inspanning vergt.
  • duidelijk en gedetailleerd communiceren over een breed scala van onderwerpen, een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties. 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) De aangeduide lagere prijs geldt wanneer u niet langer dan 6 maanden geleden een cursus Duits aan het Goethe-instituut heeft gevolgd. De 6 maanden hebben daarbij betrekking tot de periode tussen de beëindiging van de taalcursus en de datum van het Duitse examen. In dit geval verandert de prijs automatisch tijdens het boekingsproces. Als dit niet gebeurt, neem dan contact op met ons taalsecretariaat.

Voorbereiding

Oefenmateriaal

Hier vindt u oefenpakketten om online te oefenen, ook vrij toegankelijk en interactief.

Meer informatie

Wat testen we voor het Goethe-Zertifikat B2? Wat is er nog meer belangrijk?

Goethe-Zertifikat B2 digitaal

Het Goethe-Institut Niederlande biedt het Goethe-Zertifikat B2 ook digitaal aan.