Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Een jonge vrouw met een bril Foto: istockphoto

U wilt …

  • als au pair in Duitsland aan de slag.
  • een taalattest voor uw visum met het oog op gezinshereniging.
  • aantonen dat u stap A1 met succes hebt doorlopen.
  • een officieel en internationaal erkend certificaat ontvangen.

Het Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten zeer elementaire kennis hebben verworven en komt overeen met het eerste (A1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor dit examen slaagt, kunt u …

  • zich op een eenvoudige wijze verstaanbaar maken, aangenomen dat uw gesprekspartner langzaam en duidelijk praat.
  • bekende, alledaagse en vaak gebruikte uitdrukkingen en eenvoudige zinnen begrijpen en gebruiken (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, werk, plaatselijke omgeving).
  • zichzelf en anderen voorstellen en anderen vragen stellen over zichzelf, bijvoorbeeld waar ze wonen, wie ze kennen of welke dingen ze hebben.

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) De aangeduide lagere prijs geldt wanneer u niet langer dan 6 maanden geleden een cursus Duits aan het Goethe-instituut heeft gevolgd. De 6 maanden hebben daarbij betrekking tot de periode tussen de beëindiging van de taalcursus en de datum van het Duitse examen. In dit geval verandert de prijs automatisch tijdens het boekingsproces. Als dit niet gebeurt, neem dan contact op met ons taalsecretariaat.

Voorbereiding

Oefenmateriaal

Hier vindt u oefenpakketten om online te oefenen, ook vrij toegankelijk en interactief.

Meer informatie

Wat testen we in de Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1? Wat is er nog meer belangrijk?