Nūreta

Kei te hia mōhio koe ki ngā kaupapa o te wā? Kāore he raruraru! Ka pai noa iho te tukutuku nūreta ki a koe me ngā pūrongo kōrero mai i tō mātou whare ki Aotearoa.